Print

Hưng Yên: Phối hợp chặt chẽ với các Tổ chức dịch vụ thu trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Thứ Năm, 31 /08/2023 15:08

Nhấn mạnh tại Hội nghị Triển khai công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT qua Tổ chức dịch vụ thu các tháng cuối năm 2023 do BHXH tỉnh Hưng Yên tổ chức vừa qua.

Báo cáo của BHXH tỉnh Hưng Yên cho thấy, công tác thu BHXH, BHYT qua tổ chức dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam được thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh thực hiện ký Hợp đồng đối với 11 Tổ chức dịch vụ thu (bao gồm các đơn vị phân cấp BHXH huyện ký hợp đồng). Các Tổ chức dịch vụ đều được bố trí điểm thu thuận tiện cho người dân liên hệ làm các thủ tục tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Qua đó, số người tham gia BHXH tự nguyện 7 tháng đầu năm 2023 là 13.242 người. Số người tăng mới là 1.454 người; số người tham gia BHYT hộ gia đình qua Tổ chức dịch vụ 7 tháng đầu năm là 128.662 người.

Tại Hội nghị, đại diện các Tổ chức dịch vụ đã báo cáo chi tiết tình hình triển khai ở một số địa phương trong 7 tháng đầu năm; dự báo tình hình và kế hoạch, giải pháp cho 5 tháng cuối năm 2023.

Ông Kiều Đình Đăng- Trưởng phòng Quản lý Thu- Sổ, thẻ đánh giá, nhìn chung, 7 tháng đầu năm 2023, số người tham gia giảm so với 31/12/2022, các Tổ chức dịch vụ thu chưa bám sát người tham gia khi đến hạn phải đóng để vận động tuyên truyền người dân tiếp tục tham gia. Do vậy, Tổ chức dịch vụ thu chưa đạt kế hoạch BHXH giao hằng tháng, quý, năm. Bên cạnh đó, các Tổ chức dịch vụ chưa phối hợp BHXH mở hội nghị vận động tuyên truyền tại các thôn, xã…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, ông Kiều Đình Đăng đề nghị BHXH các huyện, thị xã cần thường xuyên gửi danh sách người tham gia đã đến hạn đóng (D08-TS) đến các Tổ chức dịch vụ thu để thông tin, tuyên truyền, vận động; có các sản phẩm truyền thông phù hợp; phát huy vai trò của người có uy tín, các đoàn hội trong vận động…

Nhấn mạnh đến những khó khăn, thách thức trong những tháng cuối năm, ông Nguyễn Thanh Ba- Phó Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu, các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Tổ chức dịch vụ thu trong việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong thời gian tới. Bên cạnh đó, BHXH các huyện, thị xã khẩn trương, tăng cường công tác tham mưu huy động sự vào cuộc của các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Về công tác phát triển người tham gia, Phó Giám đốc yêu cầu thực hiện kịch bản đã xây dựng theo đúng lộ trình đặt ra. Tiếp tục gửi thư mời/giấy mời rộng rãi, thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng để các đơn vị/DN đăng ký làm Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT theo quy trình hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Công khai danh sách các Tổ chức dịch vụ thu đã ký hợp đồng, danh sách nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ thu, niêm yết danh sách Tổ chức dịch vụ thu và danh sách nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ thu tại trụ sở BHXH huyện và tại các điểm thu để người dân biết và thuận tiện trong liên hệ. Qua đó, đảm bảo hoạt động hiệu quả, không chồng chéo, mỗi xã bố trí vừa đủ Tổ chức dịch vụ thu trên cùng một địa bàn.

Cùng với đó, công tác truyền thông cần tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới về cả nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm. Việc tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT cho các Tổ chức dịch vụ thu phải được diễn ra thường xuyên, liên tục, chủ động, kịp thời nhằm tác động đến nhận thức của người dân, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật BHXH, BHYT có hiệu quả. Công tác truyền thông, vận động cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cần tiếp tục tăng cường, để người dân chủ động trong việc nắm bắt quá trình tham gia, đóng, hưởng BHXH, BHYT.

Hà Thủy