Print

UBND tỉnh Bến Tre: Yêu cầu đẩy mạnh KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp, VNeID và VssID-BHXH số

Thứ Năm, 31 /08/2023 15:20

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện KCB BHYT, UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Công văn số 5300/UBND-KSTT về việc đẩy mạnh việc triển khai sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VneID và VssID-BHXH số vào hoạt động KCB BHYT.

Theo đó UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp Công an tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm, phấn đấu tỷ lệ xác thực, đồng bộ đạt 100% trước 30/9/2023; Tiếp tục phối hợp thông báo đến người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cài đặt và tra cứu quá trình tham gia, thời hạn sử dụng thẻ BHYT thông qua ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động; Thông báo đến người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID, ứng dụng VssID khi thực hiện KCB tại các cơ sở y tế thay thế cho thẻ BHYT giấy. Chỉ thực hiện cấp thẻ BHYT giấy trong trường hợp người tham gia BHYT không sử dụng điện thoại thông minh hoặc sử dụng nhưng chưa cài đặt các ứng dụng: VNeID, VssID-BHXH số hoặc chưa có CCCD gắn chíp; Phối hợp với Sở Y tế giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID, ứng dụng VssID khi thực hiện khám bệnh, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Công an tỉnh tích cực phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ, làm sạch dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh thông báo rộng rãi cho người dân biết việc thực hiện KCB bằng CCCD gắn chíp, ứng dụng VneID, ứng dụng VssID-BHXH số để người dân biết thực hiện; Khẩn trương đảm bảo 100% thực hiện KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp. Đẩy nhanh tiến độ, mỗi cơ sở KCB BHYT đảm bảo có 80% người bệnh đã được cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện KCB bằng CCCD gắn chip và ứng dụng VneID-BHXH số; Rà soát các điều kiện hạ tầng kỹ thuật (nâng cấp phần mềm, trang bị thiết bị đầu đọc CCCD gắn chíp có tích hợp module sinh trắc, mạng internet…) đảm bảo hoạt động thông suốt để triển khai tích hợp, xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chíp trong KCB BHYT; Hướng dẫn, tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID, ứng dụng VssID-BHXH số trong KCB BHYT; chủ động phối hợp với BHXH tỉnh giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc khi sử dụng CCCD gắn chíp; các ứng dụng VneID, VssID-BHXH số trong KCB tránh gây phiền hà cho người bệnh.

Lê Văn