Print

Tiếp tục triển khai các Nghị quyết về cải cách BHXH, tiền lương

Thứ Năm, 31 /08/2023 20:16

Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật về BHXH, đặc biệt là mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp… là điểm sáng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Ngày 31/8, Đoàn Công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ LĐ-TB&XH đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư.

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ông Phạm Trường Giang- Vụ trưởng Vụ BHXH cho biết, sau 5 năm triển khai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW được tiến hành bài bản, khoa học, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật là điểm sáng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Trong thời gian chưa đến 5 năm, các cơ quan đã thể chế hóa kịp thời, triển khai hầu hết chủ trương của Đảng thành hệ thống văn bản bao gồm Luật, Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định... Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; các mục tiêu Trung ương giao tại Nghị quyết đều đạt và vượt, đặc biệt là mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp đã từng bước được nâng cao.

Thời gian tới, để cải cách chính sách BHXH theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW, các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH trong quá trình xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi); UBND cấp tỉnh bám sát hướng dẫn tại Nghị quyết số 102/NQ-CP, Nghị quyết số 69/NQ-CP xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tại địa phương; các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện đúng công tác báo cáo định kỳ theo Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết số 102/NQ-CP và Nghị quyết số 69/NQ-CP. Đồng thời, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về những nội dung cải cách về BHXH của Nghị quyết số 28/NQ-TW.

Về tình hình triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chỉ thị số 37-CT/TW, ông Nguyễn Huy Hưng- Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cho biết, cơ bản các nội dung về cải cách chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp đã được triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu, tiến độ thời gian và nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW. Việc hoàn thiện chính sách và điều chỉnh mức lương tối thiểu phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tế nhất là việc điều chỉnh LTT đã bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập của NLĐ nhất là trong bối cảnh 2 năm bị tác động bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cơ chế tiền lương theo Bộ luật Lao động đã hướng theo cơ chế thị trường, cơ bản đáp ứng được mục tiêu về xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước…

Ông Hưng đề nghị Chính phủ báo cáo BCH Trung ương, Quốc hội sớm xem xét, cho ý kiến về nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; cho chủ trương về Nghị định về tổ chức đại diện NLĐ. Đồng thời, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 37-CT/TW, Quyết định số 416/QĐ-TTg, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi của thành viên. Tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 37-CT/TW, bảo đảm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, thị trường lao động, bảo đảm việc làm, đời sống NLĐ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế phù hợp cho công tác quản lý quan hệ lao động để triển khai nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ quản lý tổ chức của người lao động; bố trí cơ sở vật chất, nâng cao năng lực người làm công tác lao động, quan hệ lao động, thanh tra lao động và các thiết chế quan hệ lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Ngọc An- Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao Bộ LĐ-TB&XH trong triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết 27-NQ/TW và Chỉ thị số 37-CT/TW. Đồng thời, nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như: Công tác tham mưu kịp thời, đề xuất được nhiều giải pháp có tính khả thi; tăng cường công tác quản lý nhà nước. Với Nghị quyết 28-NQ/TW, Bộ đã chủ động tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định 125/NQ-CP. Ông An cũng đề nghị trong thời gian tới Bộ cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu sâu hơn để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, 28-NQ/TW và Chỉ thị số 37-CT/TW hiệu quả…

Nguyệt Hà