Print

Quyền lợi hưởng BHYT khi khám và điều trị tại BV Phổi Trung ương

Thứ Bảy, 02 /09/2023 15:15

Bạn Hoàng Thanh Vũ (Hà Nội) hỏi: Bố tôi đăng ký BHYT ở huyện Thanh Oai (Hà Nội), nay muốn lên BV Phổi Trung ương Hà Nội khám và điều trị nội trú, thì có cần giấy chuyển tuyến để hưởng đủ quyền lợi của thẻ BHYT? Trường hợp cần mà bố tôi lại không có giấy chuyển tuyến thì được hưởng bao nhiêu phần trăm?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 22 Luật BHYT, trường hợp bố của bạn đăng ký KCB ban đầu tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) tự đi KCB không đúng tuyến tại BV Phổi Trung ương (là BV tuyến Trung ương) và thực hiện đầy đủ thủ tục KCB BHYT (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh) thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán:

- 40% chi phí KCB nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ.

- Không được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB ngoại trú.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT, bố của bạn cần đi KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu và thực hiện đầy đủ thủ tục KCB BHYT (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh).

Trường hợp vượt quá khả năng của cơ sở KCB, thì cơ sở KCB sẽ hướng dẫn và chuyển tuyến KCB BHYT cho bố của bạn theo quy định.

BBT