Print

4.448 DVC được cung cấp trên Cổng DVC quốc gia

Thứ Năm, 07 /09/2023 14:41

Trong tháng 8, nhiều kết quả tích cực của Đề án 06 đã góp phần đem lại giá trị lớn phục vụ người dân, DN và xã hội.

Đại tá Vũ Văn Tấn- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), Thư ký Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ cho biết: Trong tháng 8 vừa qua, Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 và Bộ Công an đã tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai những công việc cụ thể theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đã có 28 địa phương ký kết kế hoạch phối hợp triển khai 43 mô hình điểm ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng CSDL quốc gia về dân cư, CCCD và ứng dụng định danh điện tử VNeID để thực hiện tại địa bàn.

Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ chủ trì cuộc họp Tổ Công tác tháng 8/2023

Đặc biệt, Bộ Công an đã ký kết kế hoạch phối hợp với BV Xanh Pôn triển khai 13 nhiệm vụ phục vụ công tác KCB, người dân có thể sử dụng các tiện ích như: KCB thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký KCB trực tuyến, hỗ trợ KCB cho người yếu thế, hiển thị thông tin bệnh án điện tử trên VNeID... Các bộ, ngành đã thực thi phương án đơn giản hóa đối với 351/1.086 TTHC (đạt tỷ lệ 32,3%, tăng 37 TTHC so với thời điểm sơ kết 6 tháng đầu năm 2023).

Cũng theo Đại tá Vũ Văn Tấn, đến nay, Cổng DVC quốc gia đã cung cấp 4.448 DVC trực tuyến; đã có 31/63 địa phương tham mưu, ban hành nghị quyết của HĐND về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện DVC trực tuyến, nhằm thu hút người dân tham gia DVC trực tuyến. Đối với 53 DVC thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg, tiếp tục được các bộ, ngành quan tâm đẩy mạnh, nổi bật là 2 DVC liên thông “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”.

Theo đó, sau khi bắt đầu triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/7 đến ngày 23/8, đã thu nhận 72.468 hồ sơ liên thông khai sinh và 7.467 hồ sơ liên thông khai tử. Một số địa phương có hồ sơ phát sinh lớn như: Hà Nội (15.460 hồ sơ liên thông khai sinh, 1.085 hồ sơ liên thông khai tử); Nghệ An (4.412 hồ sơ liên thông khai sinh, 350 hồ sơ liên thông khai tử); Thanh Hóa (3.811 hồ sơ liên thông khai sinh, 459 hồ sơ liên thông khai tử)…

UBND các địa phương tích cực triển khai chi trả các chế độ theo phương thức không dùng tiền mặt đối với các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội. Đến nay, các địa phương đã thực hiện chi trả qua tài khoản cho 185.868 người (tăng 70.062 người, gấp 1,6 lần so với thời điểm sơ kết 6 tháng đầu năm 2023) với số tiền gần 323 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã cấp trên 83,7 triệu thẻ CCCD gắn chip phục vụ phát triển công dân số; phê duyệt 54,9 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, kích hoạt trên 37,8 triệu tài khoản (chiếm 63,5% tổng tài khoản phê duyệt, tăng 15,76 triệu tài khoản so với thời điểm sơ kết 6 tháng đầu năm 2023).

Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp tháng 8/2023, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an,  Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đề nghị thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành thống nhất nội dung về Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong dự thảo Quy hoạch Hạ tầng thông tin; phương án đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đối với việc thúc đẩy thực hiện DVC, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tái cấu trúc quy trình TTHC, DVC đang được tích hợp trên Cổng DVC quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị thành viên Tổ Công rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai 53 DVC thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg. Riêng các thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính để khuyến khích người dân sử dụng DVC trực tuyến.

Về hoàn thiện các CSDL, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ LĐ-TB&XH đẩy nhanh tiến độ cập nhật, hoàn thiện CSDL về an sinh xã hội, kết nối, xác thực với CSDL quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước đúng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT tiếp tục đôn đốc các cơ sở đào tạo thực hiện thu thập thông tin sinh viên tốt nghiệp các năm 2020-2021 về hệ thống CNTT của Bộ để đồng bộ dữ liệu về NLĐ, việc làm từ CSDL quốc gia về bảo hiểm, nhằm theo dõi, thống kê, đánh giá tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, dự báo xu hướng nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ KH-ĐT chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, đối khớp, làm sạch thông tin các dữ liệu tổ chức, DN hiện đang quản lý, đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin để đảm bảo việc cấp định danh cho tổ chức, DN theo quy định…  

Hà Thủy