Print

Tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng 2 DVC liên thông theo Đề án 06

Thứ Năm, 07 /09/2023 16:24

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai thực hiện 2 DVC liên thông theo Đề án 06.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 706/QĐ-BHXH ngày 19/5/2023 ban hành Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm TTHC “Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- hỗ trợ chi phí mai táng- trợ cấp mai táng” và Quyết định số 976/QĐ-BHXH ngày 12/6/2023 ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC liên thông điện tử “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”.

Qua gần 2 tháng triển khai, cơ bản BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện giải quyết 2 TTHC liên thông theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đặc biệt, BHXH TP.Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam trong thời gian thực hiện thí điểm đã có nhiều phản ánh kịp thời, để hoàn thiện quy trình và hỗ trợ tích cực các địa phương trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, qua thống kê, theo dõi vẫn còn một số tồn tại như: Số lượng hồ sơ phát sinh tại một số địa phương còn thấp, đặc biệt có địa phương chưa phát sinh hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn một số địa phương còn ở mức cao.

Để tăng cường triển khai 2 nhóm TTHC liên thông là “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” đạt hiệu quả cao và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, BHXH Việt Nam yêu cầu:

Đẩy mạnh công tác truyền thông tới người dân về lợi ích đạt được khi sử dụng DVC liên thông, cách thức sử dụng DVC liên thông và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH các cấp.

Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện tăng cường phối hợp với UBND cấp xã trong việc hướng dẫn người dân sử dụng 2 nhóm TTHC liên thông. Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin về hồ sơ tiếp nhận với cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc bộ phận "Một cửa" cấp xã để hướng dẫn tra cứu thông tin về mã số BHXH, mã quyền lợi thẻ BHYT…, lựa chọn đúng đối tượng được áp dụng và cung cấp đủ thông tin trong trường hợp người dân nộp hồ sơ tại bộ phận "Một cửa" cấp xã.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện giải quyết 2 nhóm TTHC liên thông khi phát sinh hồ sơ trên hệ thống, đảm bảo đúng quy định, đúng thời hạn, đúng quyền lợi của người dân. Trường hợp hồ sơ không đúng đối tượng, không đúng quy định hoặc phải bổ sung, khi trả lại trên hệ thống cần nêu rõ lý do cụ thể và số điện thoại liên hệ với cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, BHXH tỉnh kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng BHXH Việt Nam) để có giải pháp xử lý.

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho biết, tính đến ngày 15/8/2023, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 2.179 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông.

Hà Thủy