Print

Mở rộng, gia tăng quyền và lợi ích để thu hút NLĐ tham gia BHXH

Thứ Sáu, 08 /09/2023 14:12

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Câu lạc bộ (CLB) Cựu đại biểu Quốc hội tổ chức Phiên họp góp ý về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) dựa trên mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của người dân dựa trên quyền con người; sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn; mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích để thu hút NLĐ tham gia BHXH.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đã thể chế hoá các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung cải cách, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 28-NQ/TW; thể chế hoá các nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) cũng bám sát 5 chính sách đã được Quốc hội thông qua bao gồm: Xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt; mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH; mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ BHXH; bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng BHXH; đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào một số nội dung lớn như: Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; bổ sung quyền lợi hưởng chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện; giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu hằng tháng từ 20 năm xuống 15 năm.

Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến đối với quy định về BHXH một lần; các nội dung liên quan tới bổ sung quy định quản lý thu, đóng BHXH nhằm xử lý tình trạng trốn đóng BHXH. Theo đó, một số ý kiến đề xuất cần làm rõ các khái niệm hành vi chiếm dụng tiền BHXH để làm cơ sở cho các cơ quan pháp luật xử lý hình sự hoặc dân sự đối với các vụ việc chậm đóng, trốn đóng, đóng không đúng mức.

Cũng theo các đại biểu, Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) cũng cần chú ý đến trường hợp NLĐ làm những công việc được trả công theo giờ, hoặc các DN tuyên bố phá sản, không trả nợ BHXH cho NLĐ; căn cứ đóng BHXH bắt buộc; sửa đổi các quy định gắn với tiền lương khu vực nhà nước phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 27-NQ/TW; sửa đổi, bổ sung về đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

Vũ Thu