Print

Quảng Nam: Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2023-2024

Thứ Hai, 11 /09/2023 14:04

BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, năm học 2022-2023, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động học HSSV tham gia BHYT. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh vẫn còn 1,81% HSSV chưa tham gia BHYT (tương ứng khoảng 5.129 em).

Theo thống kê của BHXH tỉnh Quảng Nam, nhóm HSSV thuộc diện phải tham gia BHYT bắt buộc trên địa bàn tỉnh năm học 2022- 2023 là 282.870 em. Đến nay, số HSSV đã tham gia BHYT ở các nhóm là 277.741 em, đạt 98,19%, cao hơn năm học trước 0,27% (Trong đó, số HSSV tham gia BHYT tại nhà trường là 205.991 em; số HSSV tham gia theo nhóm khác hoặc được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng là 71.750 em). Như vậy toàn tỉnh còn 1,81% tỷ lệ HSSV chưa tham gia BHYT (tương ứng với 5.129 em).

Trước thực trạng này, BHXH tỉnh Quảng Nam đề nghị đẩy mạnh truyền thông chính sách BHYT HSSV năm học 2023- 2024, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT. Yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp trường học, cơ sở giáo dục tập trung truyền thông cao điểm BHYT HSSV đến HSSV, phụ huynh và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đến hết tháng 11/2023. Các đơn vị lựa chọn nội dung truyền thông phù hợp để lan tỏa chính sách BHYT HSSV trước thềm năm học mới.

Theo đó, truyền thông về ý nghĩa, giá trị nhân văn, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và chính sách BHYT HSSV nói riêng; tuyên truyền về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia; HSSV tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Truyền thông lan tỏa kinh nghiệm, cách làm hay của các trường trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV; nội dung các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2023- 2024 của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cũng vừa ban hành Công văn 1992/SGDĐT- CTCTHSSV gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Các trường THPT, PTDTNT, trường PT nhiều cấp học trực thuộc; Trung tâm GDTX tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác BHYT HSSV năm học 2023-2024. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau: Tăng cường công tác tuyên truyền cho HS và cha mẹ HS về các chính sách, pháp luật và vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho HS; trách nhiệm của nhà trường đối với công tác BHYT HSSV đến toàn thể cán bộ, giáo viên ở các trường học, cơ sở GD-ĐT. Phối hợp với các hội, đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức hội, đoàn thể, tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt Đội nhằm góp phần chuyển biến và nâng cao hiểu biết của HS về chính sách BHYT cho HS.

Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh. Vận động, hướng dẫn HS và cha mẹ HS tham gia BHYT theo quy định; vận động các em HS không còn thuộc diện được Nhà nước mua và cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ- TTg ngày 4/62021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh tiếp tục tham gia BHYT.

Thực hiện BHYT HSSV năm học 2023-2024 theo hướng dẫn tại Công văn số 1466/BHXH-QLTST ngày 29/8/2023 của BHXH tỉnh Quảng Nam; thực hiện thu BHYT đối với HS theo năm tài chính (thẻ BHYT được cấp hằng năm cho HS có giá trị từ ngày 1/1- 31/12 của năm đó).

Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan BHXH tại địa phương rà soát những cơ sở giáo dục có tỷ lệ HS tham gia BHYT chưa đạt 100% để có kế hoạch vận động các em tham gia, đề xuất những giải pháp phù hợp nâng tỷ lệ HS tham gia BHYT đạt 100% trong năm học 2023- 2024; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục; các trường THPT, PTDTNT, PT nhiều cấp học, Trung tâm GDTX tỉnh cần có kế hoạch và giải pháp phù hợp để đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2023-2024. Tỷ lệ tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Phối hợp với BHXH địa phương triển khai thực hiện cập nhập mã ĐDCN/CCCD; hướng dẫn cha mẹ HS cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho HS để tra cứu thông tin thẻ, sử dụng thay thế thẻ BHYT giấy.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ BHYT đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định tại Điều 33, Điều 34 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2028 của Chính phủ và Công văn số 3118/BYT-BH ngày 4/6/2019 của Bộ Y tế. Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế trường học để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS.

Phối hợp với BHXH địa phương kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về BHYT.

Lê Văn