Print

Tuyên Quang: Nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH

Thứ Ba, 12 /09/2023 15:08

Sáng 12/9, Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực hiện Luật BHXH (năm 2014) tại BHXH tỉnh Tuyên Quang. Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy chủ trì buổi làm việc.

Qua khảo sát cho thấy, BHXH năm 2014 đã bổ sung những chế độ, quy định mới theo hướng có lợi cho NLĐ. Đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại của Luật BHXH năm 2006, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả thực thi chế độ, chính sách BHXH, bảo đảm ASXH.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014 được xây dựng, ban hành đã cơ bản đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện pháp luật về BHXH và đáp ứng các yêu cầu đặt ra...

Sau 7 năm triển khai thực hiện Luật BHXH, các Sở, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các nội dung trong Luật được cụ thể hóa bằng Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp uỷ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chính sách BHXH; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc cải cách chính sách BHXH, tập trung phát triển nhằm tăng tỷ lệ người tham gia BHXH.

Đáng chú ý, trong những năm qua, số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp tăng dần qua các năm. Theo đó, chỉ tiêu BHXH từ 50.730 người năm 2016 lên 135.083 người năm 2023 (tăng 84.353 người); chỉ tiêu BH thất nghiệp từ 40.455 người năm 2016 lên 110.059 người năm 2023 (tăng 69.604 người).

Đến tháng 7/2023, số người có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh là 737.250 người (tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,39% dân số), BHXH đã thực hiện chi trả KCB BHYT với tổng số tiền 5.544.886 triệu đồng; toàn tỉnh có 166/166 cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai sử dụng CCCD gắn chip để KCB BHYT đạt 100%; số lượng TTHC trong lĩnh vực BHXH đã được cắt từ 27 thủ tục xuống còn 25 thủ tục...

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do Luật BHXH năm 2014 có những quy định không còn phù hợp với thực tế hiện nay; chế độ, chính sách về BHXH, BHYT thường xuyên có sự điều chỉnh, bổ sung; nhận thức về chính sách về BHXH, BHYT của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao; do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, ảnh hưởng đến tâm lý, thu nhập của người dân và tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị DN trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn dẫn đến việc trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chưa kịp thời; một số DN còn để nợ đọng, nợ kéo dài do có số nợ lớn từ những năm trước chuyển sang; một số DN đã ngừng hoạt động do kinh doanh kém hiệu quả; việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân còn hạn chế về số lượng người tham gia...

Từ thực tiễn quá trình thực hiện Luật, tại buổi làm việc, lãnh đạo BHXH tỉnh đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị và tham gia góp ý vào dự thảo Luật BHXH như: Đề nghị bổ sung thêm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các đối tượng là chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý DN, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, NLĐ làm việc theo chế độ linh hoạt; bổ sung quy định cho phép cán bộ không chuyên trách cấp xã được tham gia BHXH bắt buộc đủ 5 chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí, tử tuất nhằm đảm bảo bình đẳng và đầy đủ về quyền lợi trong tham gia BHXH bắt buộc; bổ sung chế độ trợ cấp thai sản trong chính sách BHXH tự nguyện nhằm gia tăng quyền lợi ngắn hạn cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện; bổ sung thêm quy định cho phép cán bộ xã không chuyên trách được tham gia BHXH tự nguyện để đóng với mức cao hơn nếu có nguyện vọng từ đó góp phần mở rộng diện bảo phủ BHXH...

Đoàn khảo sát đánh giá cao tính chủ động, nghiêm túc của cơ quan BHXH; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn, đồng thời đề nghị làm rõ thêm một số nội dung về vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH; đề xuất những giải pháp căn cơ, cụ thể để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn khảo sát, bà Ma Thị Thúy tiếp thu những nội dung kiến nghị của đơn vị về giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về BHXH. Bên cạnh đó, Trưởng Đoàn khảo sát cũng đề nghị tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan đơn vị, của CBCCVC trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về BHXH; tăng cường côn tác thanh tra, kiểm tra nhất là kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, kiểm tra trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đặc biệt là dự thảo Luật BHXH để khi dự án Luật được sửa đổi, ban hành sẽ đảm bảo chất lượng và phù hợp với thực tế.

Hà Thủy