Print

Chính sách về lao động và việc làm ngày càng đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế

Thứ Ba, 12 /09/2023 16:35

Kết quả đạt được trong lĩnh vực xã hội, khoa học, an sinh… một phần là do hợp tác quốc tế đã được đẩy mạnh để tranh thủ kinh nghiệm, nguồn lực kỹ thuật, tài chính của quốc tế trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật.

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Thanh- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, trong tiến trình hội nhập quốc tế, cần nhìn nhận văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường là những yếu tố căn bản, có ý nghĩa quan trọng về phát triển bền vững đảm bảo cuộc sống hạnh phúc của người dân- đây cũng là mục tiêu cuối cùng của sự phát triển; đồng thời, trụ cột này cũng bổ sung cho hội nhập quốc tế ở 2 trụ cột còn lại là kinh tế và an ninh, chính trị. Đặc biệt, bài học trong và sau đại dịch Covid-19 càng cho chúng ta thấy rõ hơn tầm quan trọng của hội nhập quốc tế trong giải quyết các tác động tiêu cực của rủi ro phi truyền thống đối với sự phát triển chung của đất nước nói riêng và quốc tế nói chung. “Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22, với sự nỗ lực của từng Bộ, ngành, chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu về hội nhập quốc tế. 10 cũng là một thời gian đủ dài để nhìn lại và đánh giá một cách có hệ thống những công việc đã làm, những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm để hội nhập quốc tế thực chất và hiệu quả hơn”- ông Thanh khẳng định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe 11 tham luận của đại diện các Bộ, ngành về kết quả thực hiện hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực chuyên ngành gồm văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo. Các tham luận tập trung vào các kết quả nổi bật nhất của công tác hội nhập quốc tế trong từng ngành, lĩnh vực giai đoạn 10 năm vừa qua cũng như những vấn đề nổi cộm, những tồn tại và khó khăn, thách thức trong hội nhập quốc tế và đề xuất phương hướng hội nhập quốc tế đến năm 2030.

Hiện nay, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội đã đạt được một số kết quả, thể hiện qua công tác hoàn thiện thể chế, thực thi chính sách, pháp luật đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế. Cụ thể, Việt Nam đã gia nhập tổng số 25 công ước của ILO, trong đó có 9/10 công ước cơ bản về tiêu chuẩn lao động, 7/9 công ước cốt lõi của Liên hợp quốc về quyền con người. Trình ban hành 06 Luật, Bộ luật và một hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và các công ước đã tham gia, thực hiện lồng ghép bình đẳng giới vào trong luật pháp chính sách.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm, công tác phát triển thị trường lao động có nhiều tiến bộ với việc gia tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo, chất lượng việc làm, năng suất lao động, thu nhập bình quân của NLĐ; NLĐ yếu thế, nhất là NKT được tiếp cận nhiều hơn với các cơ hội việc làm; quan hệ lao động được phát triển hài hòa, ổn định và tiến bộ. Trình độ kỹ năng nghề và khả năng cạnh tranh của lực lượng lao động được nâng cao thể hiện ở nhu cầu gia tăng của nhiều nước đối với lao động Việt Nam, kết quả tham gia các kỳ thi tay nghề thế giới đang dần được cải thiện. Đặc biệt, phạm vi bao phủ của an sinh xã hội mở rộng tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế và đảm bảo ổn định xã hội với tổng số người tham gia BHXH đạt gần 17,49 triệu người.

Cùng với đó, cuộc sống của người yếu thế, dễ bị tổn thương như NKT, người cao tuổi, trẻ em, người nghèo được quan tâm và đảm bảo an sinh kể cả trong đại dịch Covid-19. Hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cho người dân tại cộng đồng với 425 cơ sở trợ giúp xã hội phục vụ người già, trẻ em mồ côi, NKT. Chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng yếu thế liên tục được điều chỉnh tăng lên phù hợp với mức sống và trình độ phát triển của đất nước. Giảm nghèo bền vững được thực hiện theo phương pháp tiếp cận đa chiều thay cho cách tiếp cận giảm nghèo theo thu nhập. Với tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm từ năm 2016 đến nay, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong công cuộc chống đói nghèo của thế giới. Bình đẳng giới cũng là một điểm sáng trong công tác hội nhập quốc tế, liên tục đạt được bộ về thu hẹp khoảng cách giới, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong đời sống xã hội.

Nguyệt Hà