Print

Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình: Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH

Thứ Ba, 12 /09/2023 21:21

Ngày 12/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình đã tổ chức khảo sát thực tế tại BHXH tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH giai đoạn 2020-2023 trên địa bàn. Bà Đặng Bích Ngọc- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn.

Theo báo cáo, giai đoạn 2020- 2023, trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, các đơn vị trực thuộc cùng với CCVC, NLĐ BHXH tỉnh Hòa Bình đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm, chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được một số kết quả tích cực.

Cùng với đó, BHXH tỉnh thường xuyên, nghiêm túc, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, ngành để triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; BHXH các huyện đã phối hợp chặt chẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật BHXH trên địa bàn.

Theo đó, trong giai đoạn 2020- 2023, BHXH tỉnh đã tham mưu ban hành 27 văn bản và phối hợp các Sở, ban, ngành ban hành 22 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể tổ chức 1.508 hội nghị tuyên truyền tập huấn, tư vấn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo… về chính sách BHXH với sự tham gia của 85.126 lượt người…

Nhờ đó, các chỉ tiêu bao phủ BHXH cơ bản đều tăng so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/6/2023, số người tham gia BHXH là 91.386 người, tăng 7.051 người (8,26%) so với năm 2020. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 78.527 người, tăng 5.089 người (6,93%) so với năm 2020; số người BHXH tự nguyện là 12.859 người, chiếm 2,87% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, các gói hỗ trợ DN, NLĐ được kịp thời, đúng kế hoạch đề ra; quản lý và sử dụng quỹ BHXH theo đúng quy định của pháp luật. Trung bình mỗi năm BHXH tỉnh giải quyết khoảng 40 nghìn lượt người hưởng các chế độ BHXH với số tiền chi trả khoảng 2 nghìn tỷ đồng/năm.

BHXH tỉnh cũng tăng cường cải cách TTHC, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng kế hoạch theo nội dung tại Đề án 06 của Chính phủ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ CCVC; tích cực xây dựng, sửa đổi các quy trình, quy chế; kỷ luật, kỷ cương trong toàn BHXH tỉnh được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH thấp; tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH vẫn còn xảy ra; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH vẫn là vấn đề bức xúc, ảnh hưởng tới quyền lợi của NLĐ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản chính sách về BHXH ở một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm, nhận thức của NLĐ và nhân dân về chính sách BHXH còn chưa đầy đủ…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc về thể chế như bất cập của Luật BHXH năm 2014 cũng như tại các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến BHXH; công tác phối hợp với chính quyền địa phương về lĩnh vực BHXH chưa thật sự quyết liệt; khó khăn trong công tác tuyên truyền, công tác phát triển người tham gia BHXH, công tác xử lý số tiền chậm đóng BHXH, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH... Đồng thời đưa ra các nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng kiến nghị với Quốc hội, Chỉnh phủ sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách về BHXH; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đồng thời, đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ngành tham mưu xây dựng Đề án trình HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện từ Ngân sách địa phương cho đối tượng là người nghèo, người cận nghèo và các đối tượng khác sinh sống trên địa bàn tỉnh; tăng cường đề xuất giải pháp phát triển người tham gia BHXH để đạt được mục tiêu bao phủ BHXH; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng và gian lận, trục lợi BHXH…

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, bà Đặng Bích Ngọc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của BHXH tỉnh Hoà Bình trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật vể BHXH. Trưởng đoàn khảo sát cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại buổi làm việc, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu giải quyết, sửa đổi và hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn.

Trong thời gian tới, để công tác BHXH tiếp tục phát huy hiệu quả, bà Đặng Bích Ngọc đề nghị BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là việc tham gia BHXH tự nguyện. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, giúp cho người dân có cuộc sống tốt hơn, từng bước tăng tỷ lệ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

"Đẩy mạnh công tác nắm địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các DN nhằm tháo gỡ khó khăn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách về BHXH, nâng cao trách nhiệm của người dân và DN việc trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật liên quan…"- bà Ngọc nói.

H.Thuỷ