Print

Lan tỏa nhiều mô hình vào tuyên truyền BHXH, BHYT tại Kiên Giang

Thứ Tư, 13 /09/2023 09:36

BHXH tỉnh Kiên Giang chủ động phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan báo chí triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông BHXH, BHYT. Nhiều mô hình truyền thông BHXH, BHYT đã được các đơn vị thuộc BHXH tỉnh tích cực thực hiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Giám đốc BHXH tỉnh Kiên Giang Nguyễn Công Chánh đánh giá, nội dung truyền thông được thực hiện bảo đảm đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Trong đó, chú trọng truyền thông những lợi ích, ưu điểm, ý nghĩa nhân văn của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách ASXH; tăng cường tuyên gương người tốt, việc tốt, những sáng kiến, cách làm hay đem lại hiệu quả trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và những nỗ lực, giải pháp của ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đem lại sự hài lòng cho người dân, DN.

Mô hình phụ nữ góp vốn xoay vòng mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hòn Đất

Công tác truyền thông được BHXH tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Trong đó, từng bước đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; kết hợp giữa tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới, truyền thông theo mô hình nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, tiện ích cho người dân ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề.

Nhiều mô hình tuyên truyền được BHXH các địa phương torng tỉnh áp dụng có hiệu quả trong thời gian qua như: “Một cán bộ, đảng viên tham gia tuyên truyền, vận động từ 1 hoặc 2 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho thân nhân”; “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện”; “Vận động giáo viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho thân nhân”; “Phụ nữ góp vốn xoay vòng mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”.

Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện tại huyện U Minh Thượng

Qua triển khai, một số địa phương triển khai mô hình truyền thông đạt được kết quả khả quan. Tại BHXH huyện Tân Hiệp, tính đến cuối tháng 7/2023, sau khi áp dụng mô hình truyền thông, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhiều so với trước và duy trì được số người tham gia BHXH tự nguyện 1.378 người, số người dân tham gia BHYT tăng 5.506 người so với cùng kỳ năm trước. Huyện U Minh Thượng có mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện của Hội LHPN huyện, xã với 10 tổ tiết kiệm, 98 thành viên là hội viên phụ nữ tại 6/6 xã. BHXH huyện An Minh xây dựng mô hình Vận động giáo viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho thân nhân, đã vận động được 203 người tham gia BHXH tự nguyện và 100% thân nhân giáo viên tham gia BHYT.

Việc áp dụng đưa mô hình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT bước đầu đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 7 tháng đầu năm 2023, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Kiên Giang tăng 2.015 người, BHYT hộ gia đình tăng 53.220 người; tỷ lệ người tham BHXH tự nguyện đạt 82,23%, BHYT đạt 94,43% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023. Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo BHXH cấp huyện chú trọng, tăng cường nhân rộng tuyên truyền qua mô hình, người tốt, việc tốt, những sáng kiến, cách làm hay trên toàn tỉnh nhằm đem lại hiệu quả trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Linh Phương