Print

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Thứ Năm, 14 /09/2023 13:16

Hiện nay, người tham gia không cần trực tiếp đến cơ quan BHXH hay Tổ chức dịch vụ được ủy quyền thu BHXH, BHYT mà có thể đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia với quy trình được tự động hóa mức độ cao; hoặc trên ứng dụng trực tuyến của một số ngân hàng đảm bảo giao dịch nhanh gọn, thuận tiện.