Print

Agribank nâng cao chất lượng môi trường tín dụng xanh

Thứ Năm, 14 /09/2023 13:38

Nằm trong xu thế chung trên thế giới, hoạt động tín dụng xanh của ngành Ngân hàng ngày càng được chú trọng, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng môi trường tín dụng, xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững. Đây cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đề ra.

Hồi tháng 11/2021, Việt Nam đã đưa ra cam kết xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính để đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Để thực hiện việc này, tài chính xanh và tín chỉ carbon sẽ là những cơ chế tài chính đóng góp vào công cuộc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giải quyết các thách thức về môi trường. Việc sản xuất kinh doanh hiện nay đòi hỏi phải đáp ứng những tiêu chí xanh, có sự chuyển đổi trong hoạt động để giảm tác động xấu đến môi trường và tạo ra những giá trị bền vững. Đây là cơ hội thúc đẩy DN có những thay đổi quan trọng trong phát triển, cải tiến quy trình, sử dụng vật liệu xanh, tối ưu hóa quản lý chất thải…

Nắm bắt định hướng đó, hoạt động tín dụng của Agribank xác định ưu tiên cấp vốn cho các dự án xanh, hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Theo đó, Agribank tập trung ưu tiên nguồn vốn, mở rộng cho vay có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các chương trình, dự án tạo ra giá trị tăng thêm, năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học; dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững; quản lý rủi ro thiên tai; hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp; điện gió…

Đáng chú ý, Agribank đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP (năm 2022) của Chính phủ, nhằm thúc đẩy vốn tín dụng ngân hàng vào các ngành sản xuất và tiêu dùng ít carbon… Với vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu trong lĩnh vực “Tam nông”, Agribank sớm triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng và không hạn chế về nguồn vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch từ năm 2016, với lãi suất cho vay giảm từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm. Đến nay, doanh số cho vay nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Agribank đạt trên 25.000 tỷ đồng, chiếm 50% tổng nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này.

Từ nguồn vốn Agribank, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đã và đang hình thành trên khắp mọi vùng, miền của đất nước như: Mô hình trồng hoa (Lâm Đồng), cánh đồng mẫu lớn (Cần Thơ), cá tra (An Giang), chăn nuôi lợn (Hà Nam), mía (Khánh Hòa), ngô (Sơn La)… mang lại sự chuyển biến tích cực cho bộ mặt nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Việc số hóa hoạt động ngân hàng cũng được Agribank chú trọng trong hoạt động tín dụng xanh, tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng hệ thống CNTT, chủ động áp dụng các giải pháp của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, đưa ngân hàng đến gần hơn với người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn. Ngoài ra, các mô hình thông qua tổ vay vốn, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng đã tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng tiếp cận sản phẩm dịch vụ của Agribank.

Trong thời gian tới, Agribank sẽ triển khai áp dụng ESG toàn diện và hiệu quả trong hệ thống bao gồm: Xây dựng bộ chính sách ESG (chính sách quản trị rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; khung tài chính xanh và khung tài chính xã hội, các chính sách ESG trong hoạt động vận hành của ngân hàng…); xác định mục tiêu cụ thể và xây dựng lộ trình triển khai trong ngắn hạn và dài hạn nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh và thu hút các nguồn vốn quốc tế xanh và bền vững; hoàn thiện mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện ESG. Ngoài ra, tiếp tục ưu tiên cung ứng vốn cho những dự án xanh; nghiên cứu và triển khai các sản phẩm tín dụng xanh, có chính sách ưu đãi, khuyến khích cho vay các dự án, phương án kinh doanh hiệu quả, thân thiện với môi trường.

K.Ngân