Print

Kiên Giang: BHXH huyện U Minh Thượng “tăng tốc” thực hiện chuyển đổi số

Thứ Năm, 14 /09/2023 13:42

Nhờ các giải pháp phù hợp, BHXH huyện U Minh Thượng là một trong những đơn vị đi đầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang về cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) với CSDL quốc gia về bảo hiểm và cài đặt ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT.

Tính đến cuối tháng 8/2023, trên địa bàn huyện U Minh Thượng có 68.056 người tham gia BHYT, trong đó có 65.160 người đã được cập nhật số ĐDCN/CCCD với CSDL quốc gia về bảo hiểm, đạt tỷ lệ 96%. Trong số 2.896 người chưa cập nhật có 1.505 người chưa đồng bộ ĐDCN/CCCD và 1.391 người chưa có ĐDCN/CCCD. Đối với việc thực hiện cài đặt ứng dụng VssID, huyện U Minh Thượng có 13.591 người cài đặt ứng dụng, đạt 80% kế hoạch được giao (kế hoạch đến 30/9/2023).

Để công tác chuyển đổi số đạt kết quả cao, Ban Giám đốc BHXH huyện U Minh Thượng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện hỗ trợ cơ quan BHXH cập nhật số ĐDCN/CCCD và cài đặt ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH huyện U Minh Thượng cũng chủ động thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật cho người tham gia BHXH, BHYT. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Tổ tư vấn đề ra các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia được cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD vào CSDL quốc gia về bảo hiểm; cũng như cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Cụ thể, Tổ tư vấn đã tạo lập nhiều nhóm Zalo theo từng nhóm đối tượng, qua đó giúp người dân dễ dàng cung cấp thông tin để cán bộ BHXH cập nhật vào hệ thống.

Ngoài ra, BHXH huyện U Minh Thượng cũng chủ động phối hợp với Công an huyện, các đơn vị SDLĐ, trường học, đơn vị y tế… tận dụng tất cả các nguồn để cập nhật số ĐDCN/CCCD đảm bảo thông tin của người được cập nhật đúng với CSDL mà Ngành đang quản lý.

Với những kết quả đạt được, BHXH huyện U Minh Thượng đã được Giám đốc BHXH tỉnh Kiên Giang tặng Giấy khen cho đơn vị đạt giải Nhất phong trào thi đua hoàn thiện cập nhật dữ liệu ĐDCN/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT, phục vụ công tác chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2023 của BHXH tỉnh Kiên Giang.

Không dừng lại ở đó, với tinh thần quyết tâm cao của Ban Giám đốc và tập thể CBVC, BHXH huyện U Minh Thượng đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023 có 100% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật ĐDCN/CCCD với CSDL của Ngành, góp phần thiết thực phục vụ công tác chuyển đổi số.

Cẩm Nhung