Print

UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu bao phủ 100% BHYT HSSV

Thứ Năm, 14 /09/2023 21:30

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn 6012 chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV năm học 2023- 2024 trên địa bàn; yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung trọng tâm để 100% HSSV đều tham gia BHYT.

Theo đó, yêu cầu BHXH tỉnh Tiền Giang cần chủ động phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị có liên quan đẩy mạnh truyền thông về BHYT HSSV. Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, mức đóng, quy trình thu, nộp; thực hiện in cấp thẻ BHYT chính xác, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo đúng quy định. Chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp chặt chẽ với ban, ngành có liên quan, chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT cho HSSV. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình KCB BHYT nói chung và BHYT cho HSSV nói riêng. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số…

Sở GD-ĐT Tiền Giang giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT cho Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố, thị xã, các trường THPT, các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh trong năm học 2023- 2024 đạt 100%. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV theo quy định. Triển khai tuyên truyền, vận động cha, mẹ học sinh tải ứng dụng VssID-BHXH số.

Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, thực hiện tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT. Triển khai cho HSSV đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2023- 2024; đồng thời nâng cao chất lượng công tác y tế trường học.

Sở Y tế chỉ đạo và giám sát các cơ sở KCB đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính để nâng cao chất lượng KCB BHYT, hướng tới sự hài lòng của người tham gia nói chung và HSSV nói riêng; chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường KCB bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VneID mức độ 2, VssID-BHXH số hoặc CCCD có gắn chíp; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về KCB và quản lý BHYT. Phối hợp với ngành GD-ĐT, ngành LĐ-TB&XH chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định về thực hiện công tác y tế tại các trường học, đảm bảo các điều kiện cần thiết để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV và giám sát, thanh tra, kiểm tra các nội dung về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính phối hợp với BHXH tỉnh lập dự toán và bố trí kinh phí đảm bảo hỗ trợ 35% mức đóng BHYT cho HSSV theo Nghị quyết 17 ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ tiền đóng BHYT và chuyển kinh phí hỗ trợ vào Quỹ BHYT theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan thông tấn báo chí địa phương cần định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách BHYT cho HSSV… Đồng thời, nêu gương điển hình tiên tiến những địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT cho HSSV trên địa bàn.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH và các sở, ngành liên quan tham gia tuyên truyền Luật BHYT, các quy định về BHYT đối với HSSV, lợi ích của ứng dụng VssID-BHXH số; vận động nhân dân, phụ huynh, HSSV tham gia BHYT. Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách KCB BHYT cho HSSV; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện chính sách nhân văn của BHYT.

UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh chỉ đạo Phòng GD- ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tính nhân văn, nhân đạo, tầm quan trọng của chính sách BHYT HSSV đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh. Đồng thời, xem việc thực hiện BHYT cho HSSV là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thành tích thi đua đối với tập thể, cá nhân vào cuối năm, cuối khóa học. Triển khai ứng dụng VssID-BHXH số cho phụ huynh, HSSV đăng ký, cài đặt và sử dụng…

Sông Trà