Print

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thứ Sáu, 15 /09/2023 11:57

Thực hiện theo Đề án 06 của Chính phủ, hiện nay, người dân có thể sử dụng máy tính, hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet để thực hiện TTHC liên thông Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng DVC Quốc gia.

Theo đó, với chỉ 1 lần kê khai, người dân đã giải quyết được 3 TTHC mà không phải đến nhiều cơ quan nhà nước như trước đây.