Print

Hà Nội: Tăng cường thực hiện công tác BHYT HSSV

Thứ Sáu, 15 /09/2023 15:28

Với mục tiêu năm học 2023– 2024 đạt 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH TP.Hà Nội có Công văn số 4804/BHXH-TST về việc triển khai Công văn số 2889/UBND-KGVX của UBND TP.Hà Nội gửi Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, BHXH TP.Hà Nội đề nghị Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã phổ biến, quán triệt đến toàn thể viên chức, NLĐ thuộc đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 2889/UBND-KGVX ngày 08/9/2023 của UBND Thành phố và Công văn số số 4906/BGDĐT-GDTC ngày 11/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, giao Phòng Quản lý Thu– Sổ, thẻ chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành, Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 2889/UBND-KGVX. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp báo cáo tỷ lệ HSSV tham gia BHYT của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Giao Phòng Truyền thông và chăm sóc khách hang (BHXH thành phố) đầu mối phối hợp Sở Thông tin – Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn và các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền chính sách BHYT đối với HSSV; cài đặt sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số; Phòng Giám định BHYT 1 và 2 chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, các cơ sở giáo dục và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác KCB BHYT đối với HSSV đảm bảo đầy đủ quyền lợi.

Yêu cầu phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp Phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ và các đơn vị có liên quan kịp thời khen thưởng, phê bình các đơn vị trong việc triển khai thực hiện chính sách BHYT HSSV trên địa bàn. Trong đó đưa tiêu chí tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua đối với tập thể, các nhân của các đơn vị.

Đặc biệt, BHXH TP.Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã chủ động báo cáo tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thu BHYT HSSV trên địa bàn. Trong đó, đưa tiêu chí tham gia BHYT học sinh, sinh viên đạt 100% là một trong những tiêu chí đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương và là chỉ tiêu xét thành tích thi đua đối với tập thể, cá nhân; Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các cơ quan báo chí trên địa bàn thông tin, tuyên truyền nội dung chính sách pháp luật về BHYT HSSV để mọi tầng lớp Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về chính sách nhân văn này; Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các đơn vị có liên quan làm việc trực tiếp đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn có tỷ lệ HSSV chưa đạt 100% tham gia BHYTđể rà soát tìm nguyên nhân, tuyên truyền, vận động gia đình và các em. Thống kê các trường hợp HSSV có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình chưa tham gia BHYT để có kịp thời tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT. Mọi công việc liên quan lập danh sách, thống kê, báo cáo về công tác BHYT HSSV năm học 2023 - 2024 xong trước ngày 30/9/2023.

Năm học 2022 – 2023, Hà Nội có khoảng trên 2 triệu HSSV tham gia BHYT (chiếm 98,81% tổng số HSSV). Trong đó, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT ở khối trường Tiểu học, THCS, THPT tiệm cận con số 100%; Riêng tỷ lệ sinh viên tại các trường Cao đẳng, Đại học, khối trường Dạy nghề… tham gia BHYT thấp hơn. Như vậy, còn 26.108 HSSV chưa tham gia BHYT, tập trung ở các địa bàn có nhiều trường Đại học, Cao đẳng như các quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm.

Nhờ tham gia BHYT mà có rất nhiều trường hợp các em HSSV được sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn trong khám chữa bệnh, được Quỹ BHYT chi trả từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu, thậm chí lên đến hàng tỷ đồng. Từ đó, giúp gia đình các em vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bản thân các em được tiếp tục đến trường, học tập, hòa nhập cùng bè bạn.

Tham gia BHYT còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng. Chính vì những lợi ích và giá trị nhân văn này, chính sách BHYT HSSV đang thực sự đi vào cuộc sống với sự chủ động, tích cực tham gia từ phía HSSV và phụ huynh...

Châu Anh