Print

UBND tỉnh Hà Giang: Tiếp tục chỉ đạo để mục tiêu bao phủ BHXH bền vững

Thứ Sáu, 15 /09/2023 16:48

Ngày 15/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Lý Thị Lan làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh giám sát về kết quả thực hiện chính sách chế độ BHXH; quản lý và sử dụng quỹ BHXH theo Luật BHXH năm 2014.

Báo cáo việc thực hiện chính sách BHXH của UBND tỉnh cho thấy, từ năm 2016- ngay sau khi Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh tham mưu triển khai tuyên truyền các nội dung của Luật, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn. Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động xác định rõ mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo từng giai đoạn cụ thể hướng tới BHXH, BHYT toàn dân, làm cơ sở huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tính đến ngày 31/7/2023 toàn tỉnh Hà Giang có hơn 54.000 người tham gia BHXH, so với năm 2016 số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gần 10.000 người.

Giai đoạn 2016- 2023, cơ quan BHXH thực hiện thu các quỹ đạt gần 94% dự toán BHXH Việt Nam giao; giải quyết các chế độ cho gần 27.000 người hưởng chế độ BHXH; gần 34.000 lượt người ốm đau, thai sản; hơn 11.000 người được giải quyết chế độ BH thất nghiệp; tỷ lệ nợ đọng BHXH trên tổng số phải thu của toàn tỉnh đều dưới chỉ tiêu giao, thuộc nhóm tỉnh có số nợ thấp nhất cả nước. Bên cạnh đó, quỹ BHXH thực hiện trích đóng BHYT cho người hưởng BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp đầy đủ và kịp thời với tổng số tiền giai đoạn 2016- 2023 trên 268 tỷ đồng…

Bên cạnh việc thực hiện tốt chính sách BHXH, UBND tỉnh cũng kiến nghị Trung ương nâng mức hỗ trợ và quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện; bổ sung chế tài xử lý tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tồn đọng kéo dài mà thực chất không có khả năng trả nợ của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản. Sửa đổi Luật BHXH nhằm thắt chặt điều kiện hưởng BHXH một lần và hạn chế tình trạng thanh toán BHXH một lần, sửa đổi giảm năm đóng hưởng, xem xét đối với người đóng vượt năm hưởng tỷ lệ hưu tối đa…

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát và đề nghị các sở, ngành rà soát lại các kiến nghị cho sát với những vướng mắc thực tế của địa phương. Đồng thời mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang trên cơ sở giám sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiến nghị với Quốc hội những vướng mắc chung về BHXH của tỉnh Hà Giang, đảm bảo các chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được thực hiện đồng bộ, chính xác đem lại hiệu quả, lợi ích cho cán bộ, NLĐ trên địa bàn tỉnh khi tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Qua giám sát, các đại biểu đã nêu nhiều vấn đề liên quan đến chính sách người tham gia BHXH để các sở, ngành giải trình làm rõ, đồng thời thảo luận nguyên nhân và giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc đang xảy ra tại cơ sở như: Công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; công tác quản lý chậm đóng BHXH, BHYT; truyền thông; thanh tra, kiểm tra; chính sách đối với lao động nữ; đánh giá chỉ tiêu thực hiện…

Kết luận buổi giám sát, bà Lý Thị Lan đánh giá cao công tác quản lý nhà nước của tỉnh Hà Giang về thực hiện chính sách, chế độ BHXH thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH tại Hà Giang vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng liên quan chủ động phối hợp tham mưu cho tỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng cho NLĐ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan đến BHXH, BHYT cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh; cơ quan BHXH tỉnh tiếp tục có văn bản giải trình những kiến nghị của thành viên Đoàn giám sát, đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực BHXH, BHYT; các ngành chức năng cần rà soát, cập nhật lại số liệu liên quan về BHXH sát với thực tế của địa phương, qua đó đạt mục tiêu phát triển người tham gia BHXH của Hà Giang đề ra.

Trước đó, đoàn đã có buổi giám sát tại Sở LĐ-TB&XH. Tại buổi giám sát, sau khi phân tích những khó khăn, vướng mắc, Sở LĐ-TB&XH Hà Giang kiến nghị các bộ ngành Trung ương nâng mức hỗ trợ và quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện; giảm số năm đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu xuống còn 15 năm hoặc 10 năm sẽ góp phần giảm thực trạng người tham gia đăng ký nhận chế độ BHXH một lần và thu hút người dân tham gia vào hệ thống an sinh xã hội. Bổ sung chế tài xử lý tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiêp tồn đọng kéo dài mà thực chất là không có khả năng trả nợ của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc người SDLĐ bỏ trốn để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Bổ sung sửa đổi về giảm năm đóng hưởng, xem xét đối với người đóng vượt năm hưởng tỷ lệ hưu tối đa… Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH cũng đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi các quy định về căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của NLĐ để khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng thiếu mức thu nhập thực tế. Có cơ chế quản lý đối với các lao động nhận khoán đất, khoán rừng, chăm sóc thu hoạch chè, cao su tại các nông, lâm trường, làm căn cứ thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT…

Nguyệt Hà