Print

Các quốc gia tiếp tục bảo tồn, thúc đẩy và tôn trọng sự đa dạng văn hoá của nhau

Thứ Bảy, 16 /09/2023 11:22

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 16/9, dưới sự chủ trì của ông Kamal Ait Mik, nghị sĩ Ma-rốc, thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, Hội nghị tổ chức phiên thảo luận chuyên đề 3- Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Kamal Ait Mik- Thành viên Hạ viện Maroc và Thành viên Ban lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU cho biết, hôm nay, Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận chuyên đề số 3 về “Thúc đẩy sự tôn trọng sự đa dạng văn hóa cho sự phát triển bền vững”. Trong tình hình hiện nay, cần tôn trọng đa văn hóa để hướng đến phát triển bền vững. Đây là một chủ đề rất quan trọng. Vào tháng 6/2023, Marocco đã chủ trì Diễn đàn Liên tôn giáo, với sự tham gia của các đại diện các nền tôn giáo lớn. Việc đối thoại liên tôn giáo, liên văn hóa, thúc đẩy đa dạng văn hóa là rất cần thiết, đặc biệt, cần hướng tới những người yếu thế như phụ nữ, trẻ em, những người di cư, thanh niên, người tàn tật. Hội nghị này, chúng ta hướng tới đối tượng thanh niên, những chủ thể của tương lai, đóng vai trò quan trọng và cần có những vị trí tốt hơn nữa trong xã hội.

Còn đại biểu của Đoàn Nghị viện Bosna và Hercegovina nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa và cho biết Bosna và Hercegovina tôn trọng sự đa dạng văn hóa, từ đó đã có được những đồng thời khai thác những điểm khác biệt. Đa dạng văn hóa là yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và đối thoại. Đa dạng văn hóa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế, kể cả ở những nền kinh tế có quy mô nhỏ. Mục tiêu số 8 về Công việc tốt và Tăng trưởng kinh tế là một trong những mục tiêu mà Bosna và Hercegovina mong muốn đạt được một cách mạnh mẽ, theo đó duy trì tăng trưởng kinh tế bao trùm, bền vững. Cùng với đó là Mục tiêu số 16 về Hòa bình, Công lý và Các thể chế mạnh mẽ cũng là mục tiêu Bosna và Hercegovina hết sức quan tâm. “Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp, các nước chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo thì nhiều chuyên gia cho rằng điều quan trọng là xây dựng lòng tin. Xây dựng lòng tin có thể thông qua đối thoại và các hoạt động gắn kết và Hội nghị Nghị sĩ trẻ lần này là minh chứng cho nỗ lực đó”- đại biểu Bosna và Hercegovina nhấn mạnh.

Tham gia thảo luận, ĐBQH Việt Nam Trịnh Xuân An cho biết, đa dạng văn hoá là nền tảng quan trọng cho sự thúc đẩy văn hoá trong phát triển bền vững và thịnh vượng của các quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, các quốc gia cần tiếp tục bảo tồn, thúc đẩy bản sắc văn hoá, tôn trọng sự đa dạng văn hoá của nhau, chia sẻ thúc đẩy những đặc sắc văn hoá của các cộng đồng vì sự phát triển chung. Đồng thời tôn trọng các quốc gia, hợp tác với các quốc gia để cùng nhau thúc đẩy đa dạng văn hoá thay vì gây ra xung đột, mâu thuẫn trong bối cảnh rất phức tạp hiện nay....

Theo đại biểu, ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, thanh niên đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy đa dạng văn hoá. Giới trẻ đang tạo ra những hình thức thúc đẩy văn hoá mới như nghệ thuật số, nghệ thuật truyền thông; văn hoá đang ngày càng trở nên đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên. Để thúc đẩy hơn nữa vai trò, thế mạnh của giới trẻ trong thúc đẩy đa dạng văn hoá, cần khuôn khổ chính sách toàn diện, khuyến khích sự tham gia lành mạnh của thanh niên. Các nghị viện cần đóng góp vai trò chính trong việc xây dựng các chính sách quản trị; các nhà hoạch định chính sách cần có những nguyên tắc đa dạng văn hoá tổng quan, đưa những nguyên tắc này vào những chính sách và hoạt động hợp tác của thanh niên.

Cảm ơn các diễn giả đã dẫn dắt phiên thảo luận một cách thú vị, Nghị sĩ Indonesia cho biết, Indonesia có sự đa dạng văn hóa cao, với nhiều dân tộc và hàng trăm ngôn ngữ. Indonesia là một trong những quốc gia đa dạng văn hóa nhất trên thế giới. Sự đa dạng văn hóa, tôn giáo được thống nhất trên nền tảng nguyên tắc: thống nhất trong đa dạng. Tuy có nhiều khác biệt văn hóa, nhưng người dân Indonesia luôn có sự gắn kết, tận dụng tri thức địa phương để giúp quốc gia đạt được sự phát triển.

Các mục tiêu phát triển bền vững luôn là một phần trong nền văn hóa, triết lý phát triển của người Indonesia. Dựa trên triết lý đó, Indonesia đã nỗ lực hướng tới các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, duy trì đa dạng sinh học. Những mục tiêu này liên kết chặt chẽ với nhau để mang lại hòa bình, hợp tác cho các quốc gia, khu vực. Indonesia có định hướng rõ ràng trong việc phát triển nền văn hóa, duy trì sự tự do của người dân, đề cao những giá trị văn hóa của khu vực mình. Indonesia cũng có những bộ luật thúc đẩy đa dạng văn hóa, tôn trọng văn hóa của các dân tộc, tiếp tục duy trì, phát triển, tăng cường hơn nữa sự đa dạng văn hóa này.

Nguyệt Hà