Print

Thử nghiệm thành công tích hợp tài khoản VNeID đăng nhập, sử dụng ứng dụng VssID

Thứ Sáu, 22 /09/2023 21:54

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Đề án 06 đến tháng 9/2023.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, về thực hiện nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm, tính đến ngày 14/9/2023, hệ thống đã xác thực được 91.239.213 thông tin nhân khẩu trong CSDL do ngành BHXH Việt Nam quản lý (trong đó có hơn 82,3 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT, chiếm 94% tổng số người tham gia) với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ 131.092.114 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam đã phối hợp với C06- Bộ Công an tổ chức Đoàn khảo sát trực tiếp tại Hải Dương (ngày 18/8/2023) và tại Đà Nẵng (ngày 21/8/2023) để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cập nhật xác thực thông tin người tham gia với CSDL quốc gia về dân cư, qua đó đề xuất phương án xử lý cho các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Sau khảo sát, BHXH Việt Nam đã tổng hợp các trường hợp người tham gia chưa được cập nhật số ĐDCN/CCCD, hoặc đã có số ĐDCN/CCCD nhưng chưa được xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư gửi C06 hỗ trợ rà soát, làm sạch.

Bên cạnh đó, toàn quốc đã có 12.597 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 98,2% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với trên 43 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip phục vụ làm thủ tục KCB BHYT. Đã triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia: Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 26.144 thẻ BHYT thông qua dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng" thông qua Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 143.245 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 3.028 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua 2 nhóm DVC liên thông "Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí".

Tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 244.258 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ. Đối với DVC “Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện”, BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia từ ngày 19/1/2023. Tính đến ngày 15/8/2023, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 3.724 giao dịch đăng ký đóng BHXH tự nguyện.

Đối với DVC “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, ban hành DVC trực tuyến, đã triển khai trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, đã tích hợp trên Cổng DVC quốc gia ngày 13/7/2023. Tính đến ngày 14/9/2023, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 26.144 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT thông qua DVC này.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Hiện trên toàn quốc có 1.140 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với 1.156.323 dữ liệu được gửi; có 1.364 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh với 411.653 dữ liệu được gửi; có 488 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử với 4.184 dữ liệu được gửi.

Đáng chú ý, về việc tích hợp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thử nghiệm thành công việc sử dụng tài khoản định danh mức 2, đã kiểm tra an toàn, an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính thức…

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao theo Đề án 06, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Công an tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam chỉ đạo triển khai rà soát, cập nhật, xác thực thông tin số ĐDCN/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT với CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm tra, rà soát dữ liệu hộ gia đình do hệ thống của BHXH Việt Nam gửi sang được xác thực đúng 100% với CSDL quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, chia sẻ thông tin công dân đang hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp đi định cư ở nước ngoài, xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích để phục vụ giải quyết các chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho NLĐ theo quy định của Luật BHXH. Hỗ trợ BHXH Việt Nam trong việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam tích hợp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Bộ TT-TT phối hợp với Bộ Công an ban hành quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết bị xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip và lưu trữ lịch sử truy vấn thông tin sinh trắc.

Bộ Y tế ban hành quy định về việc xác thực CCCD gắn chip khi đi KCB tại các cơ sở KCB BHYT để đảm bảo triển khai trên toàn quốc; ban hành hướng dẫn, quy định về việc liên thông dữ liệu từ cơ sở KCB tạo cơ sở cho việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID; hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở KCB điều chỉnh việc cập nhật dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử. Chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Công an sớm rà soát các công việc liên quan, đôn đốc các cơ sở KCB thực hiện liên thông 100% dữ liệu KCB, dữ liệu giấy khám sức khỏe, giấy chứng sinh, giấy báo tử có ký số, đảm bảo đúng quy định.

Bộ LĐ-TB&XH chia sẻ dữ liệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông- lâm- ngư nghiệp để đối soát khi thực hiện các DVC trực tuyến đóng BHXH tự nguyện, đóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

NHNN Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại có cơ chế ưu đãi lâu dài (miễn, giảm các loại phí dịch vụ) cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp; có kế hoạch nâng cấp hạ tầng dịch vụ, số lượng, chất lượng hệ thống ATM, sớm triển khai mô hình đại lý ngân hàng… để đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ...

Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam hoàn thiện quy chế phối hợp- là cơ sở để triển khai kết nối chia sẻ, xác thực thông tin giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL do Bộ GD-ĐT quản lý.

Bộ Tư pháp chia sẻ dữ liệu khai sinh, dữ liệu khai tử do Bộ Tư pháp quản lý cho BHXH Việt Nam để phục vụ các nghiệp vụ của ngành BHXH Việt Nam và thực hiện các TTHC liên quan đến BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban ngành trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 Hà Thủy