Print

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang: Lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật BHXH (sửa đổi)

Thứ Sáu, 06 /10/2023 16:29

Ngày 6/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản- dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 tới.

Bà Ma Thị Thúy- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có bà Lê Thị Thanh Trà- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban ngành: Tài chính, Y tế, KH-ĐT, Tư pháp, LĐ-TB&XH, LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, UBND các huyện/thành phố và Công đoàn một số DN trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, liên quan Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), bà Ma Thị Thúy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung chủ yếu của Dự thảo như: Mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích, tạo sự hấp dẫn để thu hút NLĐ tham gia BHXH; bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho NLĐ đang làm việc và người hưởng lương hưu; vấn đề hưởng BHXH một lần; giảm thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí; quy định tổ chức Công đoàn thực hiện quyền khởi kiện bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

Tham gia góp ý cho Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), đa số đại biểu đều cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi. Theo đó, các đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi cầm cố, mua bán sổ BHXH; hành vi mượn hồ sơ, giấy tờ của người khác để tham gia quan hệ lao động và tham gia BHXH; đề nghị bổ sung quy định chia sẻ thông tin, dữ liệu về lao động, việc làm, tiền lương với cơ quan BHXH để đáp ứng nhu cầu thực tiễn về thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, cũng cần quy định các biện pháp chặt chẽ để hạn chế tình trạng chậm, trốn đóng BHXH; bổ sung quy định Chính phủ quy định thứ tự hạch toán, phân bổ tiền đóng vào các quỹ thành phần ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí, tử tuất và quỹ BH thất nghiệp đối với trường hợp đơn vị SDLĐ đóng thiếu tiền…

Kết luận Hội nghị, bà Ma Thị Thúy đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Theo bà Thúy, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý để tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Hà Thủy