Print

BHXH TP. Hải Phòng: Vượt chỉ tiêu VssID-BHXH số năm 2023

Thứ Năm, 12 /10/2023 09:39

Bằng các giải pháp quyết liệt, được triển khai thường xuyên liên tục, BHXH TP.Hải Phòng đã sớm đạt chỉ tiêu VssID được giao năm 2023.

Theo Kế hoạch của BHXH Việt Nam, chỉ tiêu giao tuyên truyền, vận động cài đặt VssID-BHXH số năm 2023 khá cao. Cụ thể, phải đạt phải đạt lũy kế trên 1 triệu người cài đặt, sử dụng; tức phải tăng mới trên 220.440 người.

Ở thời điểm hết tháng 5, con số vận động tăng mới VssID tại Hải Phòng mới chỉ đạt khoảng 40.000 người. Với tốc độ bình quân mỗi tháng tăng mới khoảng 14.000 người, BHXH TP. Hải Phòng rất khó đạt mục tiêu được giao năm 2023.

Tuyên truyền, vận động cải đặt, hướng dẫn sử dụng VssID-BHXH số tại Trường Đại học Hải Phòng

Tuy nhiên, kể từ thời điểm tháng 6 cho đến nay, các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân cài đặt VssID-BHXH số đã liên tục được BHXH TP.Hải Phòng triển khai quyết liệt.

Đặc biệt, BHXH TP.Hải Phòng chỉ đạo Đoàn Thanh niên cơ quan phối hợp với BHXH quận, huyện và Trường Đại học Hàng Hải, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng dẫn sinh viên đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số.

Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng VssID cũng được tăng cường mạnh tại các phiên giao dịch việc làm, hướng tới nhóm đối tượng là NLĐ đang hưởng BH thất nghiệp hoặc NLĐ tại các đơn vị SDLĐ.

Từ tháng 8, Giám đốc BHXH Thành phố ban hành công văn chỉ đạo BHXH các quận, huyện rà soát, làm sạch thông tin người tham gia BHXH, BHYT và cài đặt VssID. Cùng với đó là Quyết định thành lập Tổ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện làm sạch thông tin người tham gia BHXH, BHYT và chỉ tiêu VssID-BHXH số; phân công nhiệm vụ tới từng thành viên; lên kế hoạch và triển khai làm việc cụ thể theo nhóm tại BHXH các quận, huyện.

“Với nhiều giải pháp mạnh đã được triển khai, kết quả đến hết tháng 9/2023, BHXH TP.Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2023 về VssID-BHXH số. Lũy kế tổng số người đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số trên địa bàn thành phố đã đạt trên 1,08 triệu người”, ông Mạc Thanh Giang– Phó Giám đốc BHXH TP.Hải Phòng cho biết.

Cũng theo lãnh đạo BHXH TP.Hải Phòng, số cài đặt tăng mới VssID-BHXH số trên địa bàn là 341.020 người, đạt tỷ lệ 109,33% so với chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao năm 2023.

Lãnh đạo BHXH TP.Hải Phòng cũng khẳng định, cùng với nhiệm vụ thúc đẩy các hoạt động triển khai Đề án 06 trên địa bàn, BHXH Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo BHXH các quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người cài đặt VssID-BHXH số. Coi đây là hoạt động để tạo nền tảng chuẩn bị cho yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 tới đây.

Minh Đức