Print

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tâm, trách nhiệm, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Thứ Năm, 19 /10/2023 12:53

Sáng 19/10, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức sinh hoạt về nguồn tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Vũ Quốc Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đại biểu đã đến dâng hương, báo công dâng Bác tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Cùng tham dự có ông Nguyễn Ngọc Sơn- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình.

Đọc diễn văn tại Lễ báo công dâng Bác, đồng chí Vũ Quốc Tuấn nhấn mạnh, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh và phát triển; luôn phát huy vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho người dân và DN, đảm bảo công tác an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước giao cho.

Đặc biệt, Đảng ủy Cơ quan thường xuyên phối hợp với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Kết quả, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT càng được chú trọng; tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng; giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT; tăng cường cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ của Ngành; đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, NLĐ.

Đồng chí Vũ Quốc Tuấn nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC trong Ngành luôn trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tích cực và chủ động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Đặc biệt, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nguyện đồng tâm hiệp lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cũng theo đồng chí Vũ Quốc Tuấn, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Theo đó, sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, tận tâm, trách nhiệm, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu xây dựng ngành BHXH Việt Nam phát triển vững mạnh toàn diện.

Minh Đức