Print

Đi khám BHYT, quyền lợi được hưởng như thế nào?

Chủ nhật, 12 /11/2023 15:00

Bạn đọc Nguyễn Thị Thủy Tiên (Hà Nội) hỏi: Ngày 29/4/2023, tôi có đi khám bệnh BHYT tại PKĐK Thu Cúc- Nguyễn Trãi. Tôi thấy đơn giá ghi trên ứng dụng ít hơn so với đơn giá trên bảng kê chi phí KCB của BV (link ảnh bảng kê thấy số tiền thực tế tôi phải đóng nhiều hơn trên 3 ứng dụng liệt kê). Vậy, đề nghị cơ quan BHXH làm rõ việc này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, trường hợp bạn đi KCB đúng tuyến, xuất trình đầy đủ thủ tục và giấy chuyển tuyến (nếu có chuyển tuyến), thì bạn được hưởng đầy đủ quyền lợi trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng BHYT quy định trên thẻ BHYT của bạn.

Phần chi phí người bệnh phải trả, bao gồm chi phí cùng chi trả trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT và chi phí bệnh nhân tự trả ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (nếu có).

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ, nên cơ quan BHXH chưa có đủ cơ sở để trả lời bạn. Vậy, đề nghị bạn liên hệ PKĐK Thu Cúc và cung cấp thông tin để được giải đáp.

BBT