Print

Nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chương trình giảm nghèo về thông tin

Thứ Tư, 15 /11/2023 14:46

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Bộ TT-TT tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Minh Hằng- Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TT-TT) cho biết, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Các phóng viên, biên tập viên tham dự Hội nghị tập huấn

Trong chương trình này, Bộ TT-TT được giao nhiệm vụ triển khai dự án giảm nghèo về thông tin, với mục tiêu cụ thể là nâng cao năng lực truyền thông, nâng cao kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên trong công tác truyền thông, các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội tới các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và người dân sinh sống trên các địa bàn khó khăn, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào DTTS.

“Thông qua hội nghị hôm nay sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các phóng viên, nhà báo về mục tiêu, nội dung của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo về thông tin”- bà Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã được nghe ông Đinh Xuân Thắng- Phó Vụ trưởng Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) giới thiệu chuyên đề: "Một số chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc, miền núi".

Ông Đinh Xuân Thắng giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị tập huấn

Theo ông Đinh Xuân Thắng, giai đoạn 2016-2020 đã đưa thông tin là một trong 5 dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều bao gồm: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin. Đến năm 2021-2025 đưa thêm một dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều là việc làm. Tiêu chí xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận thông tin bao gồm: Sử dụng dịch vụ viễn thông và tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Trong giai đoạn 2021-2025, có một số chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin như: Chính sách cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; chính sách hỗ trợ hoạt động báo chí cung cấp thông tin cho đồng bào DTTS và miền núi; chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin thông qua 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Thắng, trong giai đoạn này, để hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi tiếp cận thông tin, công tác truyền thông chính sách rất quan trọng. Vì vậy, ông Thắng đề nghị các cơ quan báo chí đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc tuyên truyền hiệu quả chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra.

Theo đó, nội dung tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các thông tin thiết yếu cho xã hội, đặc biệt là các thông tin có liên quan đến cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thông tin cho người dân sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bằng DTTS.

Thanh Hằng