Print

Sóc Trăng: Quyết liệt thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT trong tháng 12

Thứ Sáu, 08 /12/2023 10:41

BHXH tỉnh Sóc Trăng đặt ra hàng loạt giải pháp thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT và quyết liệt vào cuộc xử lý để đảm bảo quyền lợi NLĐ.

Theo đó, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Phòng Quản lý Thu- Sổ, Thẻ phối hợp Phòng Thanh tra - Kiểm tra đã thành lập các đoàn kiểm tra các ĐVSDLĐ có từ 10 lao động trở lên chưa tham gia BHXH. Ngoài ra, BHHX tỉnh xúc tiến lập 3 đoàn kiểm tra thu nợ, trong đó tại Văn phòng tỉnh 2 đoàn, mỗi huyện 1 đoàn. Trong đợt cao điểm này, các đơn vị, DN để nợ đọng, chậm đóng từ 2 tháng cũng được cơ quan BHXH mời đến làm việc. Qua đó, yêu cầu cam kết chuyển tiền đóng BHXH cho NLĐ trong năm 2023.

Đối chiếu dữ liệu DN tham gia tại BHXH tỉnh Sóc Trăng

Trên cơ sở các kế hoạch đã được Ban Giám đốc đề ra, các bộ phận liên quan của BHXH Sóc Trăng chủ động phối hợp với 2 Tổ kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra thu hồi nợ chậm đóng tại các DN trên địa bàn. Đây là Tổ liên ngành được triển khai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025. Một số đơn vị SDLĐ có dấu hiệu gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cũng đang được xúc tiến kiểm tra, xác minh.

“Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tiến hành thanh tra đối với đơn vị, DN thành lập mới đã kê khai, đăng ký nộp thuế nhưng chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật trong việc tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ (hiện BHXH Sóc Trăng đang tiến hành thanh tra 4 DN diện này)”– Giám đốc BHXH tỉnh Đàm Lực Sĩ cho biết.

Theo BHXH tỉnh Sóc Trăng, từ đầu năm 2023 đến nay, các KCN, DN của tỉnh gặp nhiều khó khăn, không có đơn hàng. Số DN đăng ký thành lập mới ít trong khi số DN ngưng hoạt động, giải thể nhiều. Căn cứ dữ liệu chia sẻ từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan BHXH đã tiếp cận làm việc với các DN, tuy nhiên số đơn vị tham gia đạt tỷ lệ chưa cao. Bên cạnh đó, nhiều DN giải trình là Công ty chưa đi vào hoạt động hoặc thuê mướn lao động tự do và trả lương ngày tại nơi làm công trình, công việc không ổn định làm ngày nào trả công ngày đó. Ngoài ra, cũng theo BHXH tỉnh, số DN hoạt động trên địa bàn chủ yếu là DN vừa và nhỏ, rất ít lao động (một DN chỉ có giám đốc và kế toán) dẫn đến việc khai thác người tham gia BHXH bắt buộc tăng chậm. Cơ quan BHXH đã tiến hành làm việc với nhiều DN để đối chiếu về việc đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ, nhưng có rất nhiều lao động thời vụ nên không đủ điều kiện tham gia BHXH bắt buộc…

Dù vậy, trong 11 tháng vừa qua của năm 2023, BHXH Sóc Trăng cũng đã quyết liệt triển khai công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng, đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt là đối với những DN hoạt động ổn định, cố tình chây ỳ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT cho NLĐ. Cụ thể, đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với tổng cộng 115 đơn vị, DN. Tổng số tiền các đơn vị, DN trên địa bàn chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra và nộp khắc phục nợ tiền đóng BHXH, BHYT là 4,1 tỷ đồng (tỷ lệ khắc phục nợ chậm đóng đạt 68,07%).

Qua thanh tra, kiểm tra cơ quan BHXH cũng đã yêu cầu nhiều DN truy đóng cho NLĐ do chưa tham gia, đóng thiếu thời gian tham gia, đóng thiếu mức đóng. Ngoài thanh tra chuyên ngành, BHXH tỉnh cũng chủ trì phối hợp liên ngành kiểm tra thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT tại 5 DN chậm đóng kéo dài, có số nợ lớn, với số tiền nợ trước khi kiểm tra là hơn 2 tỷ đồng. Kết quả, các DN đã nộp khắc phục số tiền 623 triệu đồng, giảm tỷ lệ nợ của 5 DN này là 22,21%...

Phạm Thọ