Print

BHXH tỉnh Gia Lai gia hạn thẻ BHYT năm 2024

Thứ Ba, 12 /12/2023 02:14

BHXH tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo về việc gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT cho NLĐ trong các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2024.

Theo đó, BHXH tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị SDLĐ phối hợp thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ từ ngày 1/1/2024. Cụ thể, các đơn vị nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT phát sinh đến hết tháng 12/2023, chậm nhất trước ngày 20/12/2023. Trường hợp đơn vị chậm đóng các khoản tiền này đến hết tháng 12/2023, cơ quan BHXH chưa thực hiện gia hạn thẻ BHYT, đơn vị SDLĐ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí KCB BHYT cho NLĐ trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT theo quy định tại Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

BHXH tỉnh Gia Lai cũng thông báo cho NLĐ có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu, đề nghị lập hồ sơ gửi về cơ quan BHXH tỉnh trước ngày 20/12/2023, để thực hiện điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu cho NLĐ. NLĐ khi đi KCB BHYT có thể lựa chọn các hình thức sau: Xuất trình thẻ BHYT giấy, sử dụng Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2 hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số.

Đối với những trường hợp CCCD gắn chip chưa được đồng bộ với dữ liệu tham gia BHYT hoặc NLĐ chưa cài đặt hoặc đã cài nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VssID-BHXH số, liên hệ cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc số điện thoại 0269.3827652 - 0269.3718097 để được hỗ trợ.

Sông Trà