Print

BHXH tỉnh Thanh Hóa: Phát huy hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, vì quyền lợi của người lao động

Chủ nhật, 10 /12/2023 10:16

BHXH các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động (NLĐ).

Trong tháng 11/2023, BHXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó có việc triển khai thanh tra chuyên ngành đóng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể, đã thực hiện 9 cuộc thanh tra liên ngành, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thường xuyên và đột xuất tại 31 đơn vị (lũy kế từ đầu năm đến nay lên 241 đơn vị). Thông qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi về quỹ BHXH 54 triệu đồng; kiến nghị đơn vị nộp số tiền chậm đóng BHXH, BHYT 10.319,7 triệu đồng.

Một cuộc họp bàn giải pháp khắc phục chậm đóng BHXH do UBND huyện Yên Định tổ chức

BHXH tỉnh Thanh Hóa cũng đã báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản để nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT đối với Công ty CP Sông Đà 4; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT đối với Công ty CP Nước mắm Thiên Hương Thanh Hóa, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng An Thành Phát, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Hải Dương, Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort. Bên cạnh đó, đôn đốc các đơn vị SDLĐ thực hiện kết luận sau thanh tra chuyên ngành, kiểm tra; nộp số tiền chậm đóng BHXH, BHYT.

Trong rà soát, giải quyết chế độ BHXH, cơ quan BHXH cũng đề nghị Trung tâm DVVL tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xử lý đối với 32 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp đang tham gia đóng BHXH bắt buộc (lũy kế từ đầu năm đến nay lên 301 trường hợp).

Báo cáo của BHXH tỉnh Thanh Hoá cho thấy, đến hết tháng 11/2023, địa phương này có số tiền chậm đóng là 757.041 triệu đồng, bằng 6,81% so với số phải thu, tăng 115.150 triệu đồng (bằng 17,94%) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, riêng lãi chậm đóng là 126.769 triệu đồng.

Một trong những khó khăn hiện nay, đó là tại Thanh Hoá có nhiều DN có chậm đóng, trốn đóng BHXH lớn và thời gian kéo dài. Trong đó có 282.011 triệu đồng chậm đóng với thời gian từ 6 tháng trở lên…

Trong tháng cuối cùng của năm 2023, BHXH tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những DN chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng, hiệu quả các giải pháp thanh tra chuyên đề theo kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT; phối hợp với Cục Thuế, Sở KH-ĐT khai thác CSDL, thực hiện rà soát, thống kê, phân loại các DN thành lập mới để triển khai đồng bộ các giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Hiện nay, BHXH tỉnh Thanh Hóa đang hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024, đảm bảo phát huy hiệu quả "công cụ" này trong bảo vệ quyền lợi NLĐ...

Thái An