Print

Nhận diện và hỗ trợ các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội

Thứ Ba, 12 /12/2023 15:34

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ KH-ĐT và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đồng tổ chức sự kiện “SIB Connect 2023: Kinh doanh thành công, nâng tầm tác động”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các DN tạo tác động tại Việt Nam ứng phó với Covid-19” (dự án ISEE-COVID), được tài trợ bởi Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và đồng thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cục Phát triển DN (Bộ KH-ĐT).

Tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội (SIB) được định nghĩa là tổ chức đăng ký thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có mô hình kinh doanh thể hiện mục tiêu kép về kinh doanh và tạo tác động tích cực đến xã hội, môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Theo bà Bùi Thu Thủy- Phó Cục trưởng phụ trách Cục Phát triển DN (Bộ KH-ĐT), các tổ chức tạo tác động xã hội tại Việt Nam tuy còn khiêm tốn về số lượng, quy mô còn nhỏ, nhưng đã được ghi nhận đóng vai trò tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy áp dụng các nguyên tắc, mô hình kinh doanh bền vững đối với các DN trong nước, nhằm giúp DN thuận lợi hơn khi tiếp cận các thị trường nước ngoài, tiếp cận được các nguồn vốn xanh.

Có thể thấy, trong và sau đại dịch Covid-19, các SIB tại Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là năng lực quản lý hạn chế, thiếu khung đo lường tác động xã hội và khả năng tiếp cận nguồn tài chính không đầy đủ. Hệ sinh thái các tổ chức hỗ trợ SIB cũng còn thiếu cả về số lượng, chất lượng và sự kết nối. Các chính sách hỗ trợ SIB nằm ở các quy định khác nhau khiến SIB khó tiếp cận.

Với cách tiếp cận hệ sinh thái để giải quyết các vấn đề liên kết và mang tính hệ thống, Dự án ISEE-COVID đã tích cực hỗ trợ nâng cao năng lực của SIB, tăng cường năng lực và sự phối hợp giữa các tổ chức trung gian hỗ trợ SIB; đồng thời tăng cường năng lực hoạch định và xây dựng chính sách của Chính phủ để tạo điều kiện cho SIB.

Dự án cũng áp dụng phương pháp thí điểm chính sách hỗ trợ SIB tại cấp tỉnh và đưa ra Khuôn khổ quản lý và đánh giá tác động dành cho SIB. Các hoạt động của Dự án đã và đang góp phần tạo ra một hệ sinh thái SIB năng động, với sự tham gia của Chính phủ, nhà đầu tư, các tổ chức trung gian và các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội.

Đặc biệt, tại sự kiện, Sách trắng về các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội Việt Nam 2023 lần đầu tiên được ra mắt. Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về mô hình kinh doanh tạo tác động tại Việt Nam, đưa ra danh sách và thông tin chi tiết về các SIB đang hoạt động trên các lĩnh vực. Các kết quả chính từ Sách trắng được chia sẻ gồm: Khái niệm và đặc điểm của các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội; phương pháp xác định tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội tại Việt Nam; một số tiêu chí chính về các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội tại Việt Nam.

Bà Khalidi- Trưởng Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam cho biết: “Sách trắng tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội được nhận dạng chính thức, giúp họ tiếp cận với các chương trình hỗ trợ của Chính phủ và các chương trình khác. Cùng với báo cáo về hệ sinh thái hỗ trợ SIB, Sách trắng cung cấp thông tin và hiểu biết toàn diện về bối cảnh hệ sinh thái”.

Tham tán phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, ông Brian Allemenkinders cũng chia sẻ: “Việc ra mắt Sách trắng các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội Việt Nam chứng tỏ sự cấp tiến của Việt Nam, không chỉ là là sự ghi nhận các hoạt động giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường từ các tổ chức này này, mà còn cung cấp CSDL tham khảo hữu ích cho các cơ quan ban ngành có các quyết sách phù hợp thúc đẩy phát triển nhóm tổ chức kinh doanh này, cũng như mở ra các cơ hội kết nối và đầu tư với các thành tố khác trong hệ sinh thái".

Thái An