Print

Người dân xã đảo được hưởng quyền lợi KCB BHYT như thế nào?

Chủ nhật, 17 /12/2023 08:40

Bạn Trần Văn Sơn hỏi: Nơi đăng ký KCB ban đầu của tôi Trạm Y tế xã Phù Long- xã đảo thuộc huyện Cát Hải (Hải Phòng). Nay tôi muốn KCB trái tuyến tại BV Bạch Mai thì có được ưu tiên (dành cho xã đảo) hưởng chế độ BHYT đầy đủ 100% như KCB đúng tuyến hay không? Nếu được thì tôi được hưởng bao nhiêu %?

Trả lời:

Tại Khoản 5, Điều 22 Luật BHYT quy định, người DTTS và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến, thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với BV tuyến huyện, điều trị nội trú đối với BV tuyến tỉnh, tuyến Trung ương và có mức hưởng theo quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật BHYT.

Như vậy, trường hợp của bạn được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB tại BV Bạch Mai- là BV tuyến Trung ương, thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị nội trú trong phạm vi hưởng và mức hưởng ghi trên thẻ BHYT của ông, không thanh toán chi phí KCB ngoại trú.

BBT