Print

Sẽ tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Thứ Ba, 26 /03/2024 09:18

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024).

Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, của quân và dân Hà Nội trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc… UBND TP.Hà Nội ban hành Đề án số 03/UBND-ĐA việc xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Theo đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo đồng bộ, khoa học, thiết thực, hiệu quả; phát huy các giá trị văn hóa của Thủ đô, các di tích lịch sử trên địa bàn gắn với đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, phát triển du lịch. Xây dựng kế hoạch và tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô quy mô cấp quốc gia, tương xứng với tầm vóc, giá trị, ý nghĩa của sự kiện. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, đơn vị.

Thông qua công tác tuyên truyền, kỷ niệm, cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP.Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, TP.Hà Nội sẽ tổ chức đợt phong trào thi đua “cao điểm”, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024); tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của Hà Nội đạt được 70 năm qua; quảng bá hình ảnh Thủ đô trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thành phố sẽ phát động Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; phát động và tổ chức Lễ Trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Hội thanh lịch, văn minh lần thứ VII năm 2024; tổ chức Cuộc thi Đại sứ- Văn hóa đọc Hà Nội mở rộng 2024; xuất bản sách ảnh Hà Nội trên đường phát triển (song ngữ Việt- Anh); tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, ca khúc về Hà Nội và Ngày Giải phóng Thủ đô; tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật vùng Đồng bằng Sông Hồng; trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; biểu dương điển hình tiến tiến Người tốt, việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 và tổ chức bắn pháo hoa chào mừng vào tối ngày 10/10… Bên cạnh đó là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội.

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô sẽ góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, về Thủ đô văn hiến, anh hùng, năng động, sáng tạo và phát triển đến với đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; đồng thời, nâng cao nhận thức, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, xây dựng Hà Nội phát triển toàn diện và bền vững, xây dựng Thủ đô Văn hiến- Văn minh- Hiện đại, xứng đáng với niềm tin cậy của Nhân dân cả nước, sự yêu mến của bạn bè quốc tế.

Anh Minh