Print

Thanh tra 30 DN kê khai thuế chênh lệch với số lao động tham gia BHXH

Thứ Năm, 28 /03/2024 11:11

Ngày 27/3/2024, ông Đặng Hồng Tuấn- Giám đốc BHXH tỉnh An Giang chủ trì buổi Công bố Quyết định số 154/QĐ-BHXH về thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và kiểm tra việc giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn tại 30 đơn vị SDLĐ trên địa bàn.

Tham gia buổi Công bố có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, BHXH các huyện, thị, thành phố trực thuộc và đại diện cho 30 đơn vị SDLĐ được thanh tra. Được biết, đây là đợt triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 của cơ quan BHXH đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt.

Theo số liệu cung cấp từ Tổng Cục Thuế năm 2022, cơ quan BHXH phát hiện tại 30 đơn vị SDLĐ có sự chênh lệch về số lao động mà DN thực hiện kê khai với cơ quan Thuế với số lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Con số chênh lệch này lên đến 6.761 lao động. Đoàn Thanh tra chuyên ngành BHXH tỉnh An Giang sẽ tiến hành đối chiếu, rà soát để phối hợp các đơn vị SDLĐ xem xét đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho những lao động thuộc diện phải tham gia theo Luật định nhưng chưa được đơn vị đăng ký tham gia.

Đáng nói, theo đại diện Đoàn Thanh tra BHXH tỉnh An Giang, tại 30 DN nói trên trong năm 2023 đã thanh toán hưởng chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe) với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Vì vậy, Đoàn Thanh tra chuyên ngành sẽ xem xét hồ sơ, chứng từ hưởng các chế độ BHXH nêu trên nhằm có nhận xét đánh giá việc đề nghị và giải quyết chế độ BHXH có đảm bảo theo quy định.

Đoàn Thanh tra BHXH tỉnh An Giang đợt này do Bà Nguyễn Thị Thúy Vân- Phó Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra (BHXH tỉnh An Giang) làm Trưởng đoàn. Trong buổi công bố, Trưởng đoàn thanh tra đề nghị lãnh đạo các đơn vị SDLĐ phối hợp với Đoàn Thanh tra cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi Đoàn yêu cầu; cử đầu mối giúp cho Đoàn liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch cho phù hợp.

“BHXH tỉnh An Giang luôn tạo điều kiện hỗ trợ đơn vị thực hiện tốt các chính sách, quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của DN và NLĐ. Tuy nhiên, các đơn vị phải thực hiện đúng pháp luật và trách nhiệm của người SDLĐ nhằm đảm bảo việc đóng BHXH, BHYT đúng, đủ cho NLĐ”- Giám đốc BHXH tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn nhắc nhở tại buổi công bố.

Bên cạnh đó, đối với Đoàn Thanh tra, ông Đặng Hồng Tuấn cũng nêu yêu cầu phải chấp hành nghiêm quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, ông Tuấn cũng nêu trách nhiệm của cả đơn vị SDLĐ có tổ chức cơ sở đảng và Đoàn Thanh tra chuyên ngành cần phải thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Điều 24 Vi phạm quy định về an sinh xã hội và chính sách đối với người có công; Điều 48 Vi phạm quy định thực hiện chính sách an sinh xã hội được nêu tại Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đoàn Thanh tra và các DN tại buổi công bố

Năm 2023, BHXH tỉnh An Giang đã chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 170 đơn vị, DN. Theo đó, số tiền chậm đóng các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã nộp trong thời gian thanh tra, kiểm tra trực tiếp là 31,34 tỷ đồng, đạt 87,03% tổng số tiền các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; truy thu về quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do các đơn vị vi phạm trong thanh toán số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Nhờ các giải pháp quyết liệt của BHXH tỉnh, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phải tính lãi ở mức thấp với 66,78 tỷ đồng, chiếm 1,63% so với số phải thu, thấp hơn 0,73% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; góp phần tích cực trong công tác thu hồi số tiền chậm đóng và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho NLĐ.

Phạm Thọ