Print

Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia BHYT

Thứ Sáu, 17 /05/2024 10:03

Ngày 16/5, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có ông Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trương Hải Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Gia Lai và các cơ sở KCB BHYT…

Ông Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20/10/2009 để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ và 2 Chương trình hành động thực hiện; hàng năm đưa chỉ tiêu BHYT vào trong các văn bản chỉ đạo trong toàn Đảng bộ tỉnh. HĐND tỉnh cũng ban hành 8 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thêm cho các đối tượng trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cụ thể hóa thành các quy định; đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức của các cấp, các ngành, NLĐ, đơn vị SDLĐ và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia BHYT có những chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về BHYT được tăng cường; công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, phối hợp trong thực hiện công tác BHYT có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng KCB BHYT từng bước được nâng lên, người dân từng bước nhận thức được quyền lợi khi tham gia BHYT, được chăm sóc, điều trị sức khỏe ban đầu tốt hơn... Năm 2009- thời điểm bắt đầu thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh chỉ đạt 69,36%; thì đến hết năm 2023 đạt tỷ lệ bao phủ 91% dân số của tỉnh. Quyền lợi KCB BHYT của người dân được đảm bảo và không ngừng được cải thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Văn Lực- Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nhất là chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách BHYT. Theo đó, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh còn thấp hơn so với tỷ lệ chung của cả nước và chưa thực sự bền vững; chất lượng KCB tuy đã được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh, tinh thần phục vụ người bệnh BHYT của một số cán bộ, nhân viên y tế chưa tốt, ảnh hưởng đến việc phát triển người tham gia; tần suất KCB BHYT còn thấp hơn so với mặt bằng chung toàn quốc; vẫn còn tình hình chậm đóng, trốn đóng BHYT... Đồng thời, đề xuất giải pháp, giới thiệu cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện chính sách BHYT...

Kết luận Hội nghị, ông Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo ông Tuấn, thời gian qua, địa phương luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc ban hành, chỉ đạo thực hiện chính sách, qua đó giúp người dân tránh được rủi ro do bệnh tật gây ra, nhất là giảm gánh nặng chi phí KCB.

Cũng theo ông Châu Ngọc Tuấn, để tiếp tục đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, xác định mục tiêu đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, tiếp cận giáo dục, dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng; cũng như phải thực hiện chính sách BHYT bền vững, hướng đến bao phủ BHYT toàn dân. "Yêu cầu địa phương không những đạt độ bao phủ số người tham gia, mà còn cần bảo đảm chất lượng, công bằng và hiệu quả cho người dân trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu"- ông Tuấn nhấn mạnh.

Tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm về BHYT

Ông Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tạo sự chuyển biến, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia BHYT, để chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, chính sách, pháp luật BHYT, nhất là đối với các nhóm đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ tham gia BHYT, cũng như trách nhiệm của NLĐ và các đơn vị SDLĐ.

Thứ hai, tăng cường quản lý nhà nước về BHYT. Cụ thể, các cơ quan quản lý nhà nước và Ban Chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với BHXH ở địa phương thực hiện chế độ, chính sách BHYT; quản lý tốt đối tượng tham gia BHYT từ cơ sở; củng cố và tăng cường quản lý quỹ BHYT theo quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng để có kế hoạch phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, để đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI là đến cuối năm 2025 có 95% dân số tham gia BHYT, trong đó có 98% là người DTTS tham gia BHYT.

Thứ ba, tiếp tục cải cách, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện chế độ, chính sách BHYT. Đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng KCB, nhất là ở tuyến cơ sở; nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ y bác sĩ đáp ứng nhu cầu KCB cho nhân dân.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và chính sách, pháp luật về BHYT; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đi đôi với xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị vi phạm chính sách BHYT, làm cơ sở tiến tới thực hiện BHYT toàn dân.

Đối với các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy Gia Lai giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp. Đối với những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của tỉnh, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, nghiên cứu chỉ đạo tháo gỡ, nếu vượt thẩm quyền tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến.

Thu Hà-Trà Giang