Print

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Thứ Sáu, 09 /07/2021 19:42

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, người lao động (NLĐ) tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương; NLĐ bị ngừng việc... là những nhóm đối tượng sẽ nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng của Chính phủ, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.