Print

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ Bảy, 25 /09/2021 13:40

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban TVQH, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BH thất nghiệp. Tạp chí điện tử BHXH giới thiệu mức hỗ trợ theo Nghị quyết này.