Print

Thường trực Ủy ban Xã hội làm việc với Bộ Y tế về dự án Luật KCB (sửa đổi)

Thứ Ba, 11 /01/2022 15:40

Ngày 11/1, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Thường trực Ủy ban Xã hội đã làm việc với Bộ Y tế về xem xét tiến độ xây dựng dự án Luật KCB (sửa đổi).

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Bộ Y tế cho biết, Luật KCB hiện hành đã góp phần chuẩn hóa chất lượng KCB thông qua việc quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề và giấy phép hoạt động cho các cơ sở KCB. Tính đến tháng 12/2021, các cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện cấp giấy phép hoạt động cho 51.814 cơ sở y tế và chứng chỉ hành nghề cho 444.738 trường hợp.

Cùng với đó, Luật KCB đã góp phần tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ KCB của người dân. Sau hơn 11 năm thực hiện, hiện nay cả nước có gần 51.814 cơ sở KCB, trong đó có 306 BV tư nhân, 1.118 PKĐK, 24.621 PK chuyên khoa; 155 PK chuyên khoa bác sĩ gia đình; 6.521 phòng chẩn trị y học cổ truyền, 78 nhà hộ sinh, 711 cơ sở chẩn đoán hình ảnh, 3.724 cơ sở DVYT, 167 y tế cơ quan đơn vị, 255 loại hình cơ sở khác... với hơn 80.000 bác sĩ đang làm việc, đạt tỷ lệ 8,2 bác sĩ/10.000 dân- cao hơn một số nước trong khu vực; số giường bệnh/vạn dân đạt mức 26,5; 100% số xã có trạm y tế, 76% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Cũng theo đại diện Bộ Y tế, việc xây dựng dự án Luật KCB (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng DVYT cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước về hoạt động KCB. Trong đó, tập trung vào những mục tiêu chính: Lấy người bệnh là trung tâm mọi hoạt động phát triển hệ thống KCB, phục hồi chức năng và gắn việc phát triển hệ thống với việc thực hiện đánh giá, kiểm định độc lập chất lượng cơ sở KCB nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ KCB chất lượng cao và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình DVYT; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở KCB của nhà nước và tư nhân. Đồng thời, phát triển các hoạt động KCB theo hướng xã hội hoá, có sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh, đồng thời tập trung đẩy nhanh CCHC, ứng dụng CNTT trong hoạt động KCB.

Đáng chú ý, có 15 chính sách để thực hiện mục tiêu xây dựng dự án Luật KCB (sửa đổi) gồm: Quy định chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề; kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KCB; sử dụng ngôn ngữ trong KCB đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài để hành nghề tại Việt Nam; thời hạn của giấy phép hành nghề KCB; phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề; mở rộng các hình thức cơ sở KCB được cấp giấy phép hoạt động; bắt buộc các cơ sở KCB phải có kết nối với hệ thống thông tin quản lý hoạt động KCB; đánh giá chất lượng cơ sở KCB; phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động; KCB từ xa; đổi mới quy định về phân tuyến, phân cấp của hệ thống KCB; KCB trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tình trạng khẩn cấp; an ninh BV, bảo vệ quyền, lợi ích và an toàn của người hành nghề y; thẩm quyền quyết định giá dịch vụ KCB; sử dụng sản phẩm chuyên biệt điều trị suy dinh dưỡng nặng cấp tính cho trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi.

Tại cuộc họp, Thường trực Ủy ban Xã hội đánh giá hồ sơ dự án Luật KCB (sửa đổi) đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, 15 chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung trong dự án luật chưa thể hiện rõ nét các quan điểm của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về KCB, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, cũng như các yêu cầu mới đặt ra với lĩnh vực này, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, dự luật liên quan đến sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, nên Bộ Y tế cần tiếp tục đánh giá kỹ các chính sách, lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan để bảo đảm các chính sách được đề xuất đúng, trúng yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng mục tiêu sửa đổi toàn diện Luật KCB.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế đã báo cáo tiến độ xây dựng và trình Quốc hội các dự án luật trong năm 2022 và 2023 gồm: Dự án Luật BHYT (sửa đổi), dự án Luật Dân số, các dự án luật thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

V.Thu