Print

Quân nhân xuất ngũ đã nhận trợ cấp một lần không được cộng nối thời gian tham gia BHXH

Chủ nhật, 16 /01/2022 17:19

Bạn H.T hỏi: Tôi là sĩ quan chuyên nghiệp từ năm 1983 đến năm 1999. Khi xuất ngũ, tôi được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần. Hiện nay, tôi đang công tác tại Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và đã đóng BHXH từ tháng 7/2000 cho đến nay là 21 năm. Vậy, nay tôi có được đóng lại số tiền đã hưởng trợ cấp một lần khi xuất ngũ để được nối tiếp với thời gian đang đóng BHXH tại Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC? Nếu được thì thủ tục cần phải làm những gì và làm thủ tục với những cơ quan nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: “Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, DN thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1995 đã được tính là thời gian đã đóng BHXH) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 2/10/2008; Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010; Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH”.

Căn cứ quy định nêu trên, bạn xuất ngũ năm 1999 đã hưởng trợ cấp một lần thì không thuộc đối tượng được cộng nối thời gian công tác trong quân đội trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

NS