Print

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Thứ Tư, 02 /03/2022 11:26

Theo BHXH Việt Nam, NLĐ tham gia BHXH không may mắc COVID-19 sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH nếu đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Cụ thể: