Print

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Thứ Sáu, 25 /03/2022 18:26

Luật BHXH 2014 chính thức có hiệu lực từ năm 2016. Qua quá trình thực hiện, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 trong 2 năm gầy đây, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của ngành BHXH Việt Nam, công tác phát triển người tham gia BHXH đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật.