Print

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Thứ Hai, 28 /03/2022 09:46

Trong giai đoạn 2016-2021, nhất là trong 3 năm gần đây, số người tham gia BHXH tự nguyện đã có bước phát triển mang tính đột phá thể hiện qua các con số tăng trưởng rất ấn tượng. Đây là thành quả có được từ nỗ lực, sáng tạo tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của toàn ngành BHXH Việt Nam.