Print

Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN sẽ góp phần đánh giá chất lượng công việc

Thứ Ba, 28 /06/2022 16:01

Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN được xây dựng và đưa vào vận hành từ ngày 1/8, sẽ góp phần đánh giá, giám sát chất lượng công việc, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và DN.

Ngày 23/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Theo đó, Bộ chỉ số gồm 5 nhóm chỉ số thành phần: 1- Công khai, minh bạch; 2- Tiến độ, kết quả giải quyết; 3- Số hóa hồ sơ; 4- Cung cấp dịch vụ trực tuyến; 5- Mức độ hài lòng. Đối tượng được đánh giá là các bộ, cơ quan ngang bộ, BHXH Việt Nam, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan trên; các cơ quan, đơn vị khác có cung cấp DVC trên Cổng DVC quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

Là đơn vị xây dựng dự thảo Quyết định số 766/QĐ-TTg, ông Ngô Hải Phan- Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) cho biết, các bộ, ngành, địa phương đều nhất trí về sự cần thiết của việc ban hành quyết định phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện TTHC. “Trong quá trình chuyển đổi số như hiện nay, việc thực hiện chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực là một yêu cầu tất yếu. Nhất là khi kết quả đánh giá được công khai trên Cổng DVC quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Cổng Thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị; theo dõi, giám sát, đánh giá của cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện TTHC, cung cấp DVC"- ông Phan nhấn mạnh.

Cũng theo ông Ngô Hải Phan, từ tháng 12/2021 đến nay, cả 3 nhóm chỉ số (tiến độ, kết quả giải quyết; cung cấp DVC trực tuyến và thanh toán trực tuyến) đã được Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, vận hành thử nghiệm thành công theo phương pháp đánh giá dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Việc vận hành thử nghiệm này làm cơ sở để tiếp tục xây dựng, vận hành các nhóm chỉ số khác khi dự thảo quyết định được ban hành. “Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số đi vào vận hành từ 1/8, sẽ góp phần cải thiện “điểm nghẽn” lớn nhất trong thực thi cải cách TTHC hiện nay”- ông Phan nói.

Ngoài ra, theo ông Ngô Hải Phan, để xây dựng Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm Hệ thống đánh giá; xây dựng, thống nhất chỉ tiêu, phương pháp, cách thức đánh giá... để đưa vào triển khai chính thức từ ngày 1/8/2022. Theo đó, việc đánh giá được thực hiện với tất cả các TTHC, DVC mà cơ quan nhà nước cung cấp; phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ số này còn giúp tổng hợp, kiểm chứng, thẩm định thêm việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, cung cấp DVC của các chỉ số khác như: Chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... đang được thực hiện hàng năm. Qua đó, cho phép cá thể hóa trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Thủy Hà