Print

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Sáu, 15 /07/2022 15:27

Qua 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, toàn ngành BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Do đó, đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt các chỉ tiêu bao phủ và thu BHXH, BHYT đều tăng so với cùng kỳ.