Print

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Thứ Hai, 01 /08/2022 14:00

Thời gian qua, công tác giám định BHYT liên tục được ngành BHXH Việt Nam đổi mới, hoàn thiện. Đặc biệt, với việc vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT (từ năm 2017 đến nay) được coi là bước đột phá trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác giám định BHYT, góp phần tạo thuận lợi cho người bệnh, cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH.