Print

Quảng Nam: Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT

Thứ Tư, 14 /09/2022 13:09

UBND tỉnh Quảng Nam ra Công văn số 5929/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, cơ quan BHXH và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả việc thực hiện dự toán chi quỹ KCB BHYT đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tại Báo cáo số 128/BC-BHXH ngày 11/8/2022 của BHXH tỉnh Quảng Nam cho thấy: Trong thời gian qua các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức KCB đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám định thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT cho thấy việc sử dụng quỹ KCB BHYT chưa đảm bảo theo đúng quy định, còn lạm dụng quỹ BHYT ở nhiều cơ sở KCB (chỉ định sử dụng rộng rãi, quá mức cần thiết về thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật; số bệnh nhân thông tuyến tỉnh tăng cao...). Từ đó dẫn đến có nhiều chỉ số cảnh báo cao hơn rất nhiều so với bình quân chung toàn quốc và vùng, làm gia tăng chi phí KCB BHYT; dự báo số chi sẽ vượt dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Nam năm 2022. Ngoài ra, việc gửi dữ liệu KCB BHYT còn chậm, nhiều sai sót, chưa đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, góp phần quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ KCB BHYT và dự toán chi quỹ KCB BHYT đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 9/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng KCB BHYT. Bên cạnh đó, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở KCB trong việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ KCB BHYT; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định điều trị và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật, nhất là các dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc và vật tư y tế đắt tiền, cân nhắc sự cần thiết khi chỉ định; Thực hiện việc chuyển dữ liệu điện tử trong KCB BHYT hằng ngày lên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác; thực hiện báo cáo, thanh quyết toán kịp thời với cơ quan BHXH theo đúng quy định.

Sở Y tế cần phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở KCB BHYT để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. Tăng cường thanh tra chuyên ngành BHYT theo Công văn số 4454/BYT-TTrB ngày 21/8/2020 của Bộ Y tế và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định; đề nghị điều tra, truy tố kịp thời nếu có dấu hiệu gian lận, trục lợi quỹ BHYT.

Giao BHXH tỉnh thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Lê Văn