Print

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Thứ Hai, 31 /10/2022 16:18

Theo Quyết định số 2303/QĐ-BHXH ngày 13/9/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, có 190 DN (tại 51 tỉnh, thành phố) thực hiện xuất sắc chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong giai đoạn 2017-2021. Những DN này đã được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, vì đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội đất nước.