Print

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

Thứ Sáu, 30 /12/2022 11:36

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang quản lý CSDL của trên 98 triệu dân và hộ gia đình; kết nối trực tuyến với gần 13.000 cơ sở KCB, xử lý và tiếp nhận gần 300 triệu lượt hồ sơ hằng năm, nên việc kết nối, đồng bộ, xác thực với CSDL quốc gia về dân cư có ý nghĩa rất quan trọng. Nhận thức rõ vấn đề này, ngay khi khởi động Đề án 06 của Chính phủ, BHXH Việt Nam là một trong số ít đơn vị đầu tiên tham gia kết nối, đồng bộ, xác thực dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư; đến nay, toàn Ngành đã đạt được một số kết quả nổi bật.