Print

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Thứ Tư, 18 /01/2023 15:28

Năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, toàn ngành BHXH Việt Nam đã linh hoạt triển khai các giải pháp thích ứng với tình hình mới để tăng cường công tác thu, tích cực vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Kết quả, năm 2022, ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về công tác thu, phát triển người tham gia và đôn đốc, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.