Print

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Thứ Năm, 19 /01/2023 13:18

Chính sách BH thất nghiệp đã và đang được ngành BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, trong giai đoạn 2 năm vừa qua, BH thất nghiệp cũng đã phát huy tối đa vai trò, thực sự là "bệ đỡ" để hỗ trợ NLĐ và cả người SDLĐ vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19.