Print

BHXH Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2023

Thứ Ba, 31 /01/2023 20:54

Ngay sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão, BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khẩn trương bắt tay vào việc với khí thế mới, quyết tâm cao. Trong đó, điểm nhấn là tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm đã được đề ra cho năm 2023. Tạp chí BHXH cuộc trò truyện cùng ông Phạm Ngọc Sơn- Giám đốc BHXH tỉnh về những vấn đề liên quan.

* PV: Được biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ VII đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu NLĐ tham gia BHXH đạt 45% so với LLLĐ, độ bao phủ BHYT đạt 95%. Vậy BHXH tỉnh đã và đang có những giải pháp trọng tâm gì để công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT có sự “bứt phá” hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao- đặc biệt là trong năm 2023, là năm tăng tốc thực hiện mục tiêu?

- Ông Phạm Ngọc Sơn: Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Có thể nói, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Sự vào cuộc của các ban, các ngành, tổ chức chính trị- xã hội; của cộng đồng DN và NLĐ đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, đạt được những thành tựu quan trọng; góp phần ổn định đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

Ông Phạm Ngọc Sơn- Giám đốc BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, số người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT tăng qua các năm, quyền lợi của người tham gia được bảo đảm; công tác KCB BHYT đã góp phần tích cực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân…

Tính đến ngày 31/12/2022, số người tham gia BHXH toàn tỉnh là 227.485 người; tăng 20.747 người so với năm 2021, chiếm tỷ lệ 38,62% LLLĐ. Số người tham gia BHYT là 1.056.356 người, tăng 39.048 người so với năm 2021; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,9% dân số (chưa bao gồm đối tượng công an và quân đội).

Tuy nhiên, so với mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu NLĐ tham gia BHXH đạt 45% so với LLLĐ, độ bao phủ BHYT đạt 95% tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ VII thì cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện những giải pháp phát triển người tham gia mang tính “bứt phá”.

Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia, trong năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Chúng tôi đã đề ra và tập trung triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm gồm:

Tăng cường và chủ động tham mưu kịp thời Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT; đảm bảo giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tập trung đôn đốc thu, giảm nợ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho một số nhóm đối tượng yếu thế và có chính sách hỗ trợ thêm đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện; mở rộng, phát triển bền vững hệ thống mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu, tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương trình làm việc với Cấp ủy, Chính quyền 7 huyện, Thị xã, Thành phố cuối năm 2022 thu hoạch nhiều kết quả

* Thời gian qua, công tác ASXH trên địa bàn luôn được đảm bảo, người dân, NLĐ và DN hài lòng. Theo ông, BHXH tỉnh đã có những hành động cụ thể nào để đóng góp vào thành quả chung này, đồng thời tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023 này và thời gian tới?

Xác định BHXH, BHYT là 2 chính sách trụ cột chính của hệ thống ASXH, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội, ổn định chính trị-xã hội. BHXH tỉnh luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho người dân, NLĐ và DN trên địa bàn vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Có thể thấy, liên tục trong những năm gần đây số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại địa phương đều tăng. Số thu cũng vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Đơn cử, trong năm 2022 thu BHXH, BHYT toàn tỉnh đạt 100,89% kế hoạch; tăng 632 tỷ đồng (10,28%) so với năm 2021. Số nợ chiếm tỷ lệ khoảng 2,72% so với kế hoạch thu. Việc giải quyết các chế độ chính sách cho người dân, NLĐ và DN được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Với quan điểm xuyên suốt "Lấy người dân, DN làm chủ thể, trung tâm phục vụ", BHXH tỉnh luôn nỗ lực đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Cụ thể, trung bình hàng năm, toàn hệ thống BHXH tỉnh đã giải quyết cho hơn 200.000 trường hợp hưởng các chế độ BHXH; gần 13.000 người hưởng chế độ BH thất nghiệp. Quản lý, chi trả bình quân hơn 30.000 người/tháng hưởng các chế độ hằng tháng. Thanh toán cho hơn 2 triệu lượt người KCB BHYT.

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện nhanh chóng, hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết, Quyết định của chính phủ. Trong đó, chi trả gần 478 tỷ đồng từ nguồn quỹ BH thất nghiệp cho hơn 196.000 NLĐ. Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và thực hiện điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN, BH thất nghiệp với tổng số tiền hơn 249 tỷ đồng cho trên 5.000 ĐVSDLĐ. Xác nhận danh sách cho hơn 89.000 lượt NLĐ để hưởng các gói hỗ trợ của Chính phủ.

Trong năm vừa qua, BHXH tỉnh cũng nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, thực hiện giao dịch điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng qua tài khoản ngân hàng. Đồng thời, sử dụng nhiều kênh tương tác, kịp thời hỗ trợ người dân, DN như đường dây nóng, Cổng Thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của BHXH tỉnh… Qua đó, đóng góp vào thành quả đảm bảo công tác ASXH tại địa phương.

* Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng là sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có phương án, giải pháp nào, thưa ông?

Chắc chắn, đây là một nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, nhằm tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ BHXH, BHYT; thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều phương án, trong đó chú trọng triển khai những vấn đề trọng tâm sau:

Thứ nhất, chúng tôi yêu cầu giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ BHXH. Tăng cường sử dụng chi trả người hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn quỹ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, đồng thời đảm bảo chi trong mức dự toán chính phủ giao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hằng năm.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại Bà Rịa- Vũng Tàu

 Thứ hai, BHXH tỉnh tiếp tục tranh thủ phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông chính sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Thứ ba, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, lãng phí, trốn đóng, gian lận, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT. Kiên quyết thu hồi các khoản chi sai mục đích, sai quy định, các khoản nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng KCB nhất là các cơ sở KCB tuyến xã, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi KCB BHYT…

Mục tiêu cao nhất là quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

* Trân trọng cảm ơn ông!

Phạm Thọ (Thực hiện)